Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ70 και ΠΕ60, στα Δημοτικά Σχολεία

Προσλήψεις αναπληρωτών , (46 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 9 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικών, 52 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 38 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών) ανακοίνωσε το Υπουργείο.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 έως και την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Στα xls είναι τα ονόματα ανά κλάδο :
12-11-2012-pe06.xls
12-11-2012-pe11.xls
12-11-2012-pe16.01.xls
12-11-2012-pe60.xls
12-11-2012-pe70.xls

Δεν υπάρχουν σχόλια: