Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Η απάντηση της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων στην ΟΛΜΕ για την αξιολόγηση

Πριν από μερικές μέρες η ΟΛΜΕ με αυτήν εδώ την ανακοίνωση τα έψαλε στην Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων για το ζήτημα της αξιολόγησης.Χτες η  Ένωσης Σχολικών Συμβούλων απάντησε  με Δελτίο Τύπου  αναφέροντας  τα εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Απάντηση στην ανακοίνωση της ΟΛΜΕ»

Αγαπητά μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ

Το ΔΣ της ΠΕΣΣ με έκπληξη και αίσθημα απογοήτευσης ενημερώθηκε για την από 30/10/2012 ανακοίνωσή σας. Έκπληξη, για το ύφος της (Να αποφασίσουν με ποιους θα πάνε) και απογοήτευση για το είδος της κριτικής που επιφυλάξατε στο πλαίσιο αρχών που θέσαμε προς συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, με την 157/30-9-12 ανακοίνωσή μας. Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε για να αποκαταστήσουμε τις ανακρίβειες και τις αυθαίρετες ερμηνείες της ανακοίνωσής σας, ενημερώνοντας τους συνάδελφους ότι...

- Είναι ανακριβές ότι η ΠΕΣΣ συμμετέχει σε επιτροπές του Υπουργείου για την αξιολόγηση.

Στη ανακοίνωσή μας (157/30-9-12) στην οποία αναφέρεσθε, γράφεται:

«Όπως είναι γνωστό, το ΥΠΑΙΘΠΑ έχει συγκροτήσει επιτροπή για την επεξερ-γασία και τη διαμόρφωση πρότασης σχετικά με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Στην επιτροπή αυτή η ΠΕΣΣ δεν συμμετέχει θεσμικά»

Τα δύο μέλη του ΔΣ της ΠΕΣΣ στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΥΠΑΙΘΠΑ, ορίσθηκαν από την πολιτική ηγεσία και δεν συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της ΠΕΣΣ.

- Είναι ανακριβές ότι η ΠΕΣΣ γνωρίζει τις προθέσεις του ΥΠΑΙΘΠΑ για σύνδε-ση της αξιολόγησης τόσο με την επίδοση των μαθητών, όσο και με απολύ-σεις.

Η ΠΕΣΣ δεν έχει καμία ενημέρωση για τις προθέσεις του ΥΠΑΙΘΠΑ και θα το-ποθετηθεί όταν το ΥΠΑΙΘΠΑ δημοσιοποιήσει τις θέσεις του.

Το ΔΣ της ΠΕΣΣ όπως γράφεται και στη συγκεκριμένη ανακοίνωσή μας στην οποία αναφέρεσθε (157/30-9-12) είναι υπέρ της αξιολόγησης. Όχι όμως υπέρ μιας οποιασδήποτε αξιολόγησης, αλλά υπέρ μιας αξιολόγησης που:

• Δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα

• Δεν θα συνδέεται με απολύσεις

• Θα είναι έγκυρη, αξιόπιστη, δίκαιη και αντικειμενική

• Δεν θα οδηγεί σε μισθολογική καθήλωση. Η βαθμολογική και μισθολογική ε-ξέλιξη των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να υπόκειται σε ποσοστώσεις διότι ε-κτός των άλλων, στην εκπαίδευση υπάρχουν πολλοί επιμέρους κλάδοι με ιδι-ομορφίες

• Τα κριτήρια και οι δείκτες θα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων στον αξιολογούμενο

• Θα είναι συνδεδεμένη με την επιμόρφωση

Στην ίδια ανακοίνωσή μας μάλιστα, καταλήγαμε:

«Το ΔΣ της ΠΕΣΣ θεωρεί ότι για ένα τόσο κρίσιμο θέμα όπως αυτό της αξιολόγη-σης, δεν πρέπει να υπάρξουν αιφνιδιασμοί και θα τοποθετηθεί σε ειδικότερα ζητή-ματα όταν το ΥΠΑΙΘΠΑ δημοσιοποιήσει συγκεκριμένες θέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την οριστικοποίηση των αποφάσεων για την αξιολόγη-ση, κρίνουμε απαραίτητη την διαβούλευση και τη συναίνεση των εκπαιδευτικών ο-μοσπονδιών, καθώς και της ΠΕΣΣ»

Για την αποκατάσταση αυθαίρετων ερμηνειών και παρά τις απόψεις μας για το δημόσιο διάλογο, επιτρέψτε μας να θέσουμε με τη σειρά μας τα ακόλουθα ερωτή-ματα:

- Με ποια από τις παραπάνω θέσεις του ΔΣ της ΠΕΣΣ διαφωνείτε;

- Το ΔΣ της ΠΕΣΣ αντιτίθεται στην αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν.4024/2011 για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο το-μέα. Ωστόσο, αν δεν διαμορφωθεί ένα διακριτό σύστημα αξιολόγησης για το χώρο της Εκπαίδευσης στη βάση αρχών όπως αυτές που θέσαμε σε διάλογο, τότε όλοι οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται με το σύστημα αξιολόγησης του γενικού δημόσιου τομέα. Πιστεύετε ότι αυτό θα είναι καλύτερο για τους εκπαιδευτικούς;

- Πιστεύετε ότι κάτω από τις δεδομένες συνθήκες είναι δυνατή η εξαίρεση του τομέα της εκπαίδευσης; Αν ναι, περιμένουμε να ακούσουμε με ποιες συμμαχίες και πως αυτό θα επι-τευχθεί.

- Αν το ΥΠΑΙΘΠΑ προχωρήσει στην αξιολόγηση, εκτιμάτε ότι θα είναι καλύτερο να μην αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί από μέλη του εκπαιδευτικού σώματος, αλλά από άλλα εξωεκπαιδευτικά σώματα, πιθανόν και ιδιώτες ;

- Η ΟΛΜΕ όπως είναι γνωστό, στο 8ο Συνέδριο τάσσεται υπέρ της «αξιολόγη-σης του διδακτικού έργου», ενώ στο 14ο Συνέδριο δεν τάσσεται κατά της αξι-ολόγησης, αλλά κατά της «αξιολόγησης-χειραγώγησης»

Που αντιπαρατίθενται οι θέσεις αυτές της ΟΛΜΕ με το πλαίσιο αρχών της ΠΕΣΣ;

Αγαπητά μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ

Για τους “ανάλγητους” επιθεωρητές, τους “επιτρόπους” και τα αποτελέσματα των πολιτικών που επικράτησαν τα τελευταία χρόνια, στρέψτε την προσοχή σας μα-κριά από τους Σχολικούς Συμβούλους. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν “τρίψει” επί πολλά χρόνια κιμωλία στο πίνακα, είναι σαρξ εκ της σαρκός της εκπαίδευσης, την οποία υπηρετούν από μια θέση που δεν τους χαρίστηκε, δεν αποκτήθηκε σε διαδρό-μους και προέκυψε μετά από πολυετείς προσπάθειες απόκτησης προσόντων.

Αγαπητά μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ

Αποφεύγοντας τους εύκολους εντυπωσιασμούς, κρατάμε αυτά που μας ενώνουν και σας καλούμε να συμπορευθούμε στα δύσκολα που έρχονται για όλους.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Mην παίρνουν όρκους ότι δεν ειναι διαδρομιστες και πολλοι είναι σιγουρο πως εχουν ελαχιστα χρoνια μες στην ταξη και τα σχολεια όσο για τα προσοντα και αλλοι προσπαθουμε χρονια να τα αποκτησουμε αλλα δεν τα διαφημιζουμε