Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Με Λευκό Μητρώο η Β΄Αθήνας

Με αφορμή αυτήν εδώ την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, ενημερώνω ότι στα τέσσερα χρόνια που είμαι αιρετός του ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας, το Συμβούλιο δεν έχει επιβάλει ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης σε κανέναν εκπαιδευτικό της Διεύθυνσης Π.Ε Β΄Αθήνας.

Ενημερώνω ακόμα ότι μέχρι σήμερα 20/11/2012... ουδείς εκπαιδευτικός έχει παραπεμφθεί ενώπιον του ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας ούτε εκκρεμούν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων (α΄,γ’,δ’,ε’,θ’,ι’,ιδ’,ιη’,κγ’,κδ’,κζ’ και κθ΄) του άρθρου 107 , ή αντίστοιχα παραπτώματα του ιδίου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012 ή αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999)

Δεν υπάρχουν σχόλια: