Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

Εκτίμηση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε

Υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Π.Ε του Υπουργείου Παιδείας, με ημερομηνία 9 Μαΐου 2013,εκτιμά  με βάση τα στοιχεία του e-data, ότι έως το τέλος του 2016 θα συνταξιοδοτηθούν 12.775 εκπαιδευτικοί Π.Ε, συμπληρώνοντας το 55ο έτος της ηλικίας τους και έχοντας μέσο όρο 30 έως 35 χρόνια υπηρεσίας.

Αναλυτικά ανά έτος οι εκτιμώμενες συνταξιοδοτήσεις...  

2012:2.160 εκπαιδευτικοί Π.Ε  (προφανώς έχουν γίνει)

2013:2.485 εκπαιδευτικοί Π.Ε

2014:2572 εκπαιδευτικοί Π.Ε

2015:3.027 εκπαιδευτικοί Π.Ε

2016:4.628 εκπαιδευτικοί Π.Ε

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: