Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών για την ηλεκτρονική υποβολή μεταθέσεων

Εν αναμονή της εγκυκλίου μεταθέσεων των εκπαιδευτικών  η οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εκδοθεί και σύμφωνα με αυτό εδώ το έγγραφο οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για μετάθεση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για βελτίωση οργανικής θέσης εντός ΠΥΣΠΕ ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  (το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας) θα πρέπει να κάνουν επικαιροποίηση του προσωπικού τους φακέλου μέχρι  20-1-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων.

Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με όνομα χρήστη/ κωδικό πρόσβασης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Όσοι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν κωδικούς στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορούν  να τους αποκτήσουν εύκολα με την εγγραφή τους εδώ.

Προς το παρόν δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου τους όπου μπορούν να βλέπουν τα βασικά τους στοιχεία καθώς και τις υπηρετήσεις τους με την μοριοδότησή τους.
Εάν διαπιστώνουν εσφαλμένες ή μη επικαιροποιημένες εγγραφές, μπορούν να αιτούνται αλλαγές, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω του συστήματος (αναφέρονται σχετικές οδηγίες στο εγχειρίδιο της εφαρμογής), προς τη Διεύθυνση της οργανικής τους θέσης, η οποία τηρεί τον προσωπικό τους φάκελο, αποστέλλοντας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα σχετικά δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι για το σχολικό έτος 2016-17 οι αιτήσεις μετάθεσης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και με εγκύκλιο που την αναμένομεν θα καθοριστεί το χρονικό διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: