Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Ενημερωτικό συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας (16-1-2017)

Τη Δευτέρα 16/1/2017 συνεδρίασε με τη νέα του σύνθεση το ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας.

Στην πρώτη παρουσία μας ως αιρετοί θέσαμε το πλαίσιο λειτουργίας μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που είναι η εκπροσώπηση όλων των συναδέλφων/εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε Β΄Αθήνας, χωρίς πελατειακές σχέσεις και λογικές "εξυπηρέτησης", η στήριξη δίκαιων αιτημάτων τους σε πλαίσια νομιμότητας / διαφάνειας και η διεκδίκηση της κάλυψης όλων των λειτουργικών κενών γενικής και ειδικής αγωγής για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας.

Το Συμβούλιο συζήτησε και αποφάσισε ομόφωνα για τα παρακάτω θέματα:

 1. Γνωμοδότησε θετικά για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε πέντε εκπαιδευτικούς

2. Γνωμοδότησε θετικά στην χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σύμφωνα με τις αιτήσεις σε έξι εκπαιδευτικούς
Το Συμβούλιο επιφυλάχτηκε και θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση για μια ακόμα περίπτωση επειδή η αίτηση δεν συνοδευόταν από βεβαίωση του φορέα απασχόλησης.

3. Πρότεινε την αναγνώριση προϋπηρεσίες για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις αιτήσεις τους σε πέντε εκπαιδευτικούς.
Το Συμβούλιο επιφυλάχτηκε και θα εξετάσει σε επόμενη συνεδρίαση έξι ακόμα αιτήσεις που δεν είχαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

* Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ και στους αιρετούς.

 Οι Αιρετοί
 Γιάννης Λογοθέτης (Τακτικός) /6945303572 -  Νίκος Μαρίνης (Αναπληρωματικός)/6977456265 
 εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: