Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Ενημερωτικό της συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας (24/2/2017)

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας.

 Στην έναρξη της συνεδρίασης θέσαμε υπόψιν του Συμβουλίου το ζήτημα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων- μια θετική εξέλιξη με αρκετά προβλήματα όμως -και μεταφέραμε τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των συναδέλφων οι οποίοι αφενός δυσκολεύονται στην καταχώρηση των αιτήσεων, λόγω δυσλειτουργιών του συστήματος, αφετέρου αναγκάζονται να αναζητούν οι ίδιοι, να σκανάρουν και να στέλνουν με mail στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πιστοποιητικά που εκ του νόμου είναι υποχρεωμένη να αναζητεί αυτεπαγγέλτως η υπηρεσία. Για τους παραπάνω λόγους και επειδή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου συμφωνήσαμε ως Συμβούλιο και ο Πρόεδρος/Διευθυντής Εκπαίδευσης θα μεταφέρει στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας το αίτημα για παράταση μερικών ημερών της καταληκτικής ημερομηνίας.

Στη συνέχεια το ΠΥΣΠΕ συζήτησε και αποφάσισε ομόφωνα για τα παρακάτω θέματα:

 1. Γνωμοδότησε θετικά στην χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σύμφωνα με τις αιτήσεις σε έξι εκπαιδευτικούς:
Π.Β – 7 Δημοτικό Αμαρουσίου/ Μ.Δ-5 Δημοτικό Μεταμόρφωσης/Α.Ζ- 2 και 3 Δημοτικό Παπάγου/ Π.Λ-2 Δημοτικό Χολαργού/Γ.Ψ- ΚΕΔΔΥ Β΄Αθήνας/ Σ.Κ-ΚΕΔΔΥ Αν. Αττικής

 2. Πρότεινε την αναγνώριση προϋπηρεσίες για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις αιτήσεις τους σε τρεις εκπαιδευτικούς:
Σ.Π- Νηπιαγωγό/ Ε.Σ-Φυσικής Αγωγής/Α.Χ-Φυσικής Αγωγής
 Το Συμβούλιο επιφυλάχτηκε και θα εξετάσει σε επόμενη συνεδρίαση μια ακόμα αιτήση (Ε.Σ- Νηπιαγωγό) που δεν είχε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 * Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ και στους αιρετούς. 

 Οι Αιρετοί 
 Γιάννης Λογοθέτης (Τακτικός) /6945303572  
 Νίκος Μαρίνης (Αναπληρωματικός)/6977456265 
 εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: