Σάββατο 4 Ιουνίου 2016

ΘΕΜΑΤΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Πέμπτη 9-6-2016 ώρα 4:00 μ.μ.)

Δεκαέξι συνολικά τα θέματα

 1. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 4ου τριμήνου του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2015 (απόφαση 90/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης 1ου τριμήνου του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2016 (απόφαση 91/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

3. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2016 (απόφαση 108/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

4. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 172/2013 απόφασης του Δ.Σ.: «1. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της αρ. 335/06 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Τροποποίηση σχεδίου πόλης Δήμου Αγίας Παρασκευής στην περιοχή «Πρώην Στρατοπέδου Σπυρούδη» - καθορισμός χρήσεων και όρων δόμησης – καθορισμός πεζοδρόμων) και 2. Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 335/06 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 405» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

10. Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση Μουσικού Φεστιβάλ του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την ΕΡΤ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

12. Χαρακτηρισμός οδών ως ήπιας κυκλοφορίας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

13. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απαγόρευση περιοδικής κυκλοφορίας στην οδό Γιαβάση στο τμήμα της από την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου έως την οδό Τόμπρα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

15. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση στο σύλλογο Επτανησίων «Τα Ιόνια» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

16. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΧΟΡΟΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: