Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Ορισμός Σχολικών Μονάδων διεξαγωγής της Πιλοτικής Φάσης του Μείζονος Επιμορφωτικού Προγράμματος στην Αττική

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής ορίστηκαν ως Δημοτικά Επιμορφωτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) δεκατρείς (13) σχολικές μονάδες που θα πιλοτάρουν το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Αττική

Από τη Β΄Δνση Π.Ε Αθήνας ορίστηκαν ως Δ.Ε.Κ δύο σχολεία: Το 5 Δ.Σ.Χαλανδρίου, και το 9 Δ.Σ. Αγ. Παρασκευής

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα του Μείζονος Επιμορφωτικού Προγράμματος, όπως έχουμε πει, προβλέπεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: