Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων στις Δ.Ο.Υ

Με χθεσινή ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τον τρόπο που υποβάλλονται οι αποδείξεις μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2010:

Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει:

Το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τις αποδείξεις του έτους 2010 διευκρινίζει ότι πρέπει να συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011, που υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. ή στέλνονται ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, οι αποδείξεις φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, για να προσκομιστούν στην Δ.Ο.Υ., όταν ζητηθούν.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των δηλώσεων, θα επιλέγεται μηνιαίως δείγμα ελέγχου, με σχετική οδηγία που θα δοθεί και θα διενεργηθεί οπωσδήποτε δειγματοληπτικός έλεγχος, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη των αποδείξεων και η ακριβής δήλωσή τους.

Αυτονόητο είναι ότι θα ληφθεί υπόψη στο δείγμα η αναλογία εισοδήματος και προσκομιζομένων αποδείξεων, καθώς και τα ποσά επιστρεφομένων φόρων.


Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ

Υ.Γ. Να υπενθυμίσω ότι τις αποδείξεις τις υποβάλλουμε σε κλειστό φάκελο - τις δικές μου επειδή είναι καμιά εννιακοσαριά θα τις βάλω σε τσουβάλι- και απ΄έξω γράφουμε ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ, αριθμό αποδείξεων και συνολικό ποσό

Δεν υπάρχουν σχόλια: