Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Ι ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΔΙΑ

Ο πίνακας παρουσιάζει τις τρέχουσες και προτεινόμενες κατανομές διδακτικού χρόνου κατά μαθησιακά-διδακτικά αντικείμενα. Οι ώρες αναφέρονται σε εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στο σύνολο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου, π.χ. το μάθημα της γλώσσας διδάσκεται και στις έξι τάξεις του δημοτικού για συνολικά 48 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Σημειώνεται επίσης ότι οι ώρες αντιστοιχούν σε διδακτικές περιόδους των 45 περίπου λεπτών
Περισσότερα για την πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο σχετικά με το ωράριο το οποίο για το Δημοτικό προτείνεται να είναι 8:00- 3:00 για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄και 8:00- 3:30 για τις Ε΄και ΣΤ, εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: