Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Β΄Δ/νση Π.Ε Αθήνας: Συμπλήρωση Ηλεκτρονικού Δυναμολογίου

Παρακαλούνται οι Δ/ντές και Δ/ντριες των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄Αθήνας να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά το δυναμολόγιο με τα στοιχεία του σχολείου τους μέχριτην Πέμπτη 14-04-2011.

Το αρχείο του δυναμολογίου μπορείτε να το κατεβάσετε από το σύνδεσμο: Δυναμολόγιο ενώ το σχετικό έγγραφο του Δ/ντή από το σύνδεσμο: Σύνταξη Δυναμολογίου .

Από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης της Β΄Δ/νσης Π.Ε Αθήνας

Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Δεν υπάρχουν σχόλια: