Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Ο εβδομαδιαίος αριθμός ωρών εργασίας των δασκάλων ανά τομέα καθηκόντων

O οργανισμός «T e a c h i n g A n d L e a r n i n g I n t e r n at i o n a l S u r v e y» TALIS που με τις έρευνες του συνεπικουρεί τον Ο.Ο.Σ.Α στη χάραξη των εκπαιδευτικών πολιτικών παραθέτει σε μελέτη του με θέμα: τους νέους εκπαιδευτικούς σε σύγκριση με τους εμπειρότερους εκπαιδευτικούς και την κατανομή των καθηκόντων τους σε ώρες ανά εβδομάδα σε 23 χώρες του κόσμου. Ο εργασιακός χρόνος των εκπαιδευτικών κατανέμεται σε διοικητικά καθήκοντα , διδακτικά καθήκοντα και χρόνο προετοιμασίας της διδασκαλίας (ή μη διδακτικά). Ο εργασιακός χρόνος των εκπαιδευτικών συνολικά είναι 33.7 ώρες εβδομαδιαία...
H συνέχεια  εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: