Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Περί καταγγελιών κακοδιαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ"

Μετά τις πρόσφατες  ανακοινώσεις των παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚ-ΔΗ.ΣΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ του Συλλόγου "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ" και την επικοινωνία με την εκπρόσωπο της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο  προκύπτει ζήτημα οικονομικής ζημίας στο σύλλογο - για 1000 ευρώ κάνει λόγο εδώ  η ΠΑΣΚ-  από την ακύρωση  αποστολής έντυπου υλικού στους γονείς.

Κατόπιν τούτου,  μαζί με τη συνάδελφο Νατάσα Κυριακοπούλου, ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία βάσει του άρθρο 30 του καταστατικού του συλλόγου έχει την ευθύνη του ελέγχου των οικονομικών του συλλόγου, συντάξαμε και στείλαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του "ΠΕΡΙΚΛΗ" την παρακάτω επιστολή:


Γιάννης Λογοθέτης
Νατάσα Κυριακοπούλου
Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

 Προς:
 1. Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» Κωνσταντίνο Πότση
2. Ταμία Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» Γιανναρά Γεωργία 

Κοινοποίηση:
1. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»
 2. Εκπαιδευτικούς, Μέλη Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

 ΘΕΜΑ: "Επιστολή-κλήση προς παροχή διευκρινήσεων σε καταγγελίες κακοδιαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου" 

 Κατόπιν καταγγελιών, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση μας, με την από 28.01.2013 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ αποφάσισε ομόφωνα να αποστείλει επιστολή στους γονείς των μαθητών με περιεχόμενο, το οποίο είχε διαμορφωθεί κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε μέλος του να αποστείλει το κείμενο στο τυπογραφείο και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την αναπαραγωγή του κειμένου.

Ωστόσο, και όπως εκ των υστέρων προέκυψε, το εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος, εκλεγμένο με το ψηφοδέλτιο της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, ενεργώντας αυθαιρέτως και κατά παράβαση της ρητής εντολής – εξουσιοδότησης, η οποία του είχε δοθεί, προέβη στην τύπωση κειμένου, το οποίο διέφερε ουσιωδώς από το αρχικό κείμενο, το οποίο είχε δοθεί προς εκτύπωση και αναπαραγωγή. Σημειωτέον, ότι... για την εκτύπωση του αλλοιωμένου κειμένου- σύμφωνα με την από 18/2/2013 ανακοίνωση της ΠΑΣΚ-ΔΥ.ΣΗ Συλλόγου «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ», δαπανήθηκε από το Ταμείο του Συλλόγου, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, ποσό προερχόμενο από τις συνδρομές των συναδέλφων- εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, και με βάσει τα καταγγελόμενα, σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε ότι το κείμενο που είχε τυπωθεί και είχε αναπαραχθεί, διέφερε ουσιωδώς από το αρχικό κείμενο, το οποίο είχε εγκρίνει ομόφωνα το Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε με πλειοψηφία 4-3 να μην προβεί στην αποστολή του αλλοιωμένου κειμένου προς τους γονείς ενώ στη συνεδρίαση αυτή η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, απείλησε την εκπρόσωπο της ΕΣΑΚ- ΔΕΕ να εγκρίνει την αλλοιωμένη επιστολή.

Σημειώνεται ότι, η αλλοίωση του κειμένου της επιστολής από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστά πράξη προσβολής του δημοκρατικού τρόπου λήψης των αποφάσεων του Συμβουλίου, το οποίο οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις κατόπιν σύγκλισης αντίθετων σκέψεων και πεποιθήσεων και κατόπιν αμοιβαίων υποχωρήσεων.

Τέτοιου είδους ενέργειες αυθαιρεσίας, παράβασης καθηκόντων για ικανοποίηση μειοψηφικών συμφερόντων, δημόσιας απειλής, αθέμιτης εκμετάλλευσης χρηματικού ποσού προερχόμενο από το Συλλογικό Ταμείο, όπως οι καταγγελόμενες, αποτελούν βίαιη ώθηση του Συλλόγου μας σε μία ανήκεστο παρακμή όπου κυριαρχούν αντιδημοκρατικές πρακτικές και τρομοκρατικές μέθοδοι επιβολής της μειοψηφίας. Τέτοιου είδους ενέργειες πρέπει να εντοπίζονται, να απομονώνονται και οι υπαίτιοι αυτών να λογοδοτούν.

Επειδή τυγχάνουμε μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ η οποία, βάσει της διατάξεως του άρθρου 30 του καταστατικού του Συλλόγου οφείλει να ελέγχει τις πράξεις της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή ο σεβασμός προς τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου μας, τους οποίους εκπροσωπούμε και για λογαριασμό των οποίων ασκούμε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές μας επιβάλει να στιλητεύουμε πράξεις όπως οι ως άνω περιγραφόμενες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής για την βασιμότητα των ως άνω καταγγελλομένων, καθώς και όπως δοθούν οι αναγκαίες εξηγήσεις επ’ αυτών.

Σε αντίθετη περίπτωση, και δεδομένου του γεγονότος ότι τίθεται θέμα οικονομικής ζημίας του Συλλόγου και παράβασης καθηκόντων των οργάνων αυτού, ως μέλη της ελεγκτικής επιτροπής θα προβούμε σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής.

Αγία Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2013
 Γιάννης Λογοθέτης
 Νατάσα Κυριακοπούλου
 Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής
 Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

1 σχόλιο:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ είπε...

Το Δ.Σ του συλλόγου ΠΕΡΙΚΛΗ αναταποκρίθηκε στο αίτημα για διευκρινισεις επί του θέματος της επιστολής και κάλεσε σε συνάντηση τα μέλη της Ε.Ε για το μεσημέρι της Δευτέρας 25/2.

Για ό,τι νεότερο από Δευτέρα απόγευμα...