Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για το κλείσιμο των σχολείων που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια

Σύμφωνα με το Ν.3852 - Νόμος Καλλικράτης, από 1/1/2011 μεταφέρθηκε από τις Νομαρχίες στους Δήμους, η αρμοδιότητα για "τη διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών τους ορίων"

Επί του συγκεκριμένου, θεωρώ αυτονόητο ότι οι εισηγήσεις των διοικητικών δομών της Εκπαίδευσης (Περιφερειακές Δ/νσεις, Δ/νσεις Εκπαίδευσης, Γραφεία, Δ/ντές Δημοτικών, Προισταμένες Νηπιαγωγείων, Σύλλογοι Διδασκόντων) θα πρέπει να είναι δεσμευτικές για τη λήψη οποιασδήποτε αυτοδιοικητικής απόφασης (Δημάρχου ή Περιφερειάρχη) .... Επειδή δε βρίσκω σχετική νομοθετική ρύθμιση, αν γνωρίζει κάποιος/α, ας μας δώσει τα "φώτα" του...

Περισσότερα για τις αρμοδιότητες των δήμων σε προηγούμενη ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: