Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

1143 δάσκαλοι και 158 νηπιαγωγοί διεκδικούν θέσεις Σχολικών Συμβούλων

Με βάση τον αριθμό των δασκάλων και νηπιαγωγών που έκαναν αίτηση για Σχολικοί Σύμβουλοι προκύπτουν τα εξής:

1. Για τις 300 θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης υπέβαλαν αιτήσεις 1143 δάσκαλοι (αναλογία θέσεων προς υποψηφίους 1:3,81)

2. Για τις 70 θέσεις Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής υπεβλήθησαν 158 αιτήσεις νηπιαγωγών (αναλογία 1:2,26)

Σημ. Τα στοιχεία είναι από ανακοίνωση του αιρετού ΚΥΣΠΕ Βασίλη Παληγιάννη

Δεν υπάρχουν σχόλια: