Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Θέσεις της Ένωσης Διευθυντών για την αξιολόγηση

Με  Δελτίο Τύπου [ουδεμία σχέση με το βερμπαλισμό και το λαικισμό του ξύλινου συνδικαλιστικού λόγου] η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διατυπώνει   ενστάσεις και προτάσεις   επί του σχεδίου Π.Δ περί αξιολόγησης 

Συγκεκριμένα η Ένωση θεωρεί ότι  ....


1. Γεννιούνται πλήθος ερωτημάτων και υποψιών ακόμα και στον πιο καλοπροαίρετο εκπαιδευτικό για ζητήματα όπως:

· Η επικυριαρχία των σχολικών συμβούλων και η μετατροπή τους σε παλιούς επιθεωρητές.

· Ο αυθαίρετος και αντίθετος με την κείμενη νομοθεσία ορισμός των σχολικών συμβούλων ως προϊσταμένων των διευθυντών σχολικών μονάδων και η μετατροπή τής έως τώρα συνεργατικής τους σχέσης σε ιεραρχική.

· Η απαξίωση του ρόλου των διευθυντών μέσω της αξιολόγησης της διδακτικής τους ικανότητας από το σχολικό σύμβουλο τη στιγμή που όλοι συμφωνούν ότι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο και πολυδιάστατο ρόλο τους θα πρέπει να απαλλαγούν άμεσα από τα διδακτικά τους καθήκοντα.

· Η καθιέρωση μονοπρόσωπης αξιολόγησης για όλα τα στελέχη εκτός των διευθυντών σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.

· Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών μετά από δύο μόνο επισκέψεις και μια συζήτηση-αναστοχασμό με το σχολικό σύμβουλο.

· Η δυνατότητα του ιεραρχικά ανώτερου να αξιολογεί τον μελλοντικό συνυποψήφιό του στη διεκδίκηση της ίδια θέσης.

· Στο κριτήριο των τυπικών προσόντων και της επιστημονικής ανάπτυξης, ο ποιοτικός χαρακτηρισμός "Πολύ καλός" απαιτεί να συντρέχουν τρεις (3) τουλάχιστον προϋποθέσεις για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και τους εκπαιδευτικούς. Για τα υπόλοιπα όμως στελέχη της εκπαίδευσης (περιφερειακούς δ/ντές, προϊσταμένους τμημάτων επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, σχολικούς συμβούλους και δ/ντές εκπαίδευσης), για το ίδιο κριτήριο ο ποιοτικός χαρακτηρισμός "Πολύ καλός" απαιτεί να συντρέχουν δύο (2) τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις.

· Η εξίσωση της διετούς μετεκπαίδευσης και του δεύτερου ή τρίτου πτυχίου με μια βεβαίωση σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό.

· Τα φωτογραφικά προσόντα (Υπότροφος του ΙΚΥ, Βεβαίωση σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό).

2. Η μόνη μορφή αξιολόγησης που στηρίζεται στα νέα επιστημονικά δεδομένα και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία είναι αυτή που υιοθετεί μοντέλα αυτοελέγχου με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση του σχολείου, με βάση τις δικές του δυνάμεις, και τα οποία στηρίζονται στην εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) της σχολικής μονάδας.

3. Η όποια αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έχει νόημα μόνο όταν αυτή εντάσσεται στη συνολική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάληψη βελτιωτικών δράσεων τόσο από τη σχολική μονάδα όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.

4. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. εισηγείται την καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης που εδράζεται κυρίως στην ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση και μάλιστα με αριθμητική κλίμακα, το οποίο παραπέμπει σε πρακτικές άλλων εποχών και δεν θα προσφέρει στη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου από τις σχολικές μονάδες. Αντίθετα, θα οδηγήσει σε ανταγωνισμό μεταξύ των εκπαιδευτικών τη στιγμή που είναι κοινώς αποδεκτό ότι προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι το ήρεμο κλίμα και η συνεργατική δράση.

5. Φαίνεται, πως στόχος των συντακτών του σχεδίου ΠΔ δεν είναι η καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας, αλλά η θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας ελέγχου της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών μέσα από την καθιέρωση των διαβόητων «ποσοστώσεων» σε εφαρμογή του Ν. 4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο.

1 σχόλιο:

Λύτος Δ.Κωνσταντίνος είπε...

Ποιεςείναι οι προτάσεις;