Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Απογραφή και θεώρηση βιβλιαρίων εκπαιδευτικών. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν Διευθυντές Δημοτικών και Προισταμένες Νηπιαγωγείων για τη θεώρηση.

Από 14 Ιανουαρίου και μέχρι 28 Ιουνίου οι ασφαλισμένοι στον ΟΠΑΔ καλούνται να απογραφούν και να θεωρήσουν τα βιβλιάρια τους. Πέρα από την θεώρηση που θα γίνει στα βιβλιάρια είναι απαραίτητη και η ηλεκτρονική καταχώρηση της απογραφής και της θεώρησης η οποία γίνεται ως εξής:

 1.  Τα βιβλιάρια των παιδιών, μέχρι ηλικίας 18 ετών, των εν ενεργεία εκπαιδευτικών  θα θεωρούνται  στα σχολεία που υπηρετούν. Για τα τέκνα άνω των 18 ετών και για τα λοιπά έμμεσα μέλη ( σύζυγοι, γονείς, κλπ) η θεώρηση θα γίνεται από τον ΟΠΑΔ, προσκομίζοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται θεωρημένο το βιβλιάριο του άμεσα ασφαλισμένου. Σημειώνεται ότι για τα τέκνα που εμφανίζονται στο σύστημα χωρίς όνομα αλλά έχουν βαπτισθεί, θα πρέπει η θεώρηση του βιβλιαρίου τους να γίνει στον ΟΠΑΔ με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού.

2.  Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να απογραφούν στο σχολείο που υπηρετούν σήμερα. 

3.  Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των εκπαιδευτικών  σε άδειες άνευ αποδοχών θα θεωρούνται στον ΟΠΑΔ με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.

 4.  Οι Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και οι Προισταμένες Νηπιαγωγείων  που θα  πιστοποιηθούν  για την απογραφή- θεώρηση  μπορούν να θεωρούν- απογράφουν και τον εαυτό τους.(Εγώ για παράδειγμα που είμαι διευθυντής σχολείου "απογράφηκα" και "θεωρήθηκα" ηλεκτρονικά μόνος μου)

5. Στις περιπτώσεις που κάποιοι υπάλληλοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάρια τους για το 2013 (λόγω ειδικών συνθηκών), παρακαλούμε να ενημερωθούν και να επανέλθουν για την απογραφή τους. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάριά τους θα πρέπει να ζητήσουν από το Διευθυντή ή την Προισταμένη του Νηπιαγωγείου τους να τους απογράψει και ηλεκτρονικά

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση για τις θεωρήσεις των βιβλιαρίων των εμμέσων μελών για τα οποία οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσέλθουν στον ΟΠΑΔ είναι :

 ΣΥΖΥΓΟΣ 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου

 ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ 18 ΕΤΩΝ μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου ΕΤΟΥΣ της ηλικίας τους, που είναι ΑΝΕΡΓΑ
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου

ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ που είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου ΦΟΙΤΗΤΕΣ σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα ή της αλλοδαπής και σε αναγνωρισμένα Ι.Ε.Κ. και μέχρι συμπλήρωσης του 26 ου ΕΤΟΥΣ της ηλικίας τους.
 1. Βεβαίωση σπουδών
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86
 3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου

ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ και έχει γίνει σχετική αναφορά στο βιβλιάριο και αναφέρεται η απόφαση της πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής και η ισχύς της. 
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του άμεσα ασφαλισμένου

 ΓΟΝΕΙΣ και ΑΔΕΡΦΙΑ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
 1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86
 2. Φορολογική δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου και των γονέων/αδερφών. (για την απόδειξη συντήρησης και συγκατοίκησης καθώς και την απόδειξη ότι τα εισοδήματα του μέλους δεν ξεπερνούν τα εκάστοτε για τους ανασφάλιστους.)
 3. Πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του 80% (Απαιτείται ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που ασφαλίζονται αδέρφια ή γονείς που είναι κάτω των 60 ετών)

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ του άμεσα ασφαλισμένου απαιτείται εξουσιοδότηση του σε έμμεσο μέλος, θεωρημένη από δημόσια αρχή.


-----------------------------------------------------------------------------------------------Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ- ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ  (Είπαμε και παραπάνω ότι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απογραφούν και στο σχολείο που υπηρετούν σήμερα)

-Μπαίνουν  σε αυτήν εδώ την ηλεκτρονική διεύθυνση για να κάνουν την αίτηση εγγραφής που τα περισσότερα πεδία της  συμπληρώνονται εύκολα.
 Προσοχή σε τρία τέσσερα πεδία όπως:
- Στο πεδίο ΕΜΑΔ / ΕΜΑΤ συμπληρώστε τον 11ψήφιο αριθμό μητρώου σας στον ΟΠΑΔ . (Εγώ τον βρήκα στο βιβλιάριό μου)
-Στο πεδίο Κατηγορία Φορέα συμπληρώστε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-Στο πεδίο Φορέας συμπληρώστε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (π.χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ)
-Στο πεδίο Διεύθυνση Προσωπικού συμπληρώστε το σχολείο σας  (π.χ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ή 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ)
-Στο πεδίο Θέση συμπληρώστε ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (και οι Διευθυντές Δημοτικών και οι Προισταμένες Νηπιαγωγείων )

Αν  όλα τα πεδία συμπληρωθούν σωστά πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ και σε λίγα λεπτά θα σας έρθει στο mail σας ειδοποίηση ότι ο λογαριασμός σας έχει εγκριθεί.

Για να απογράψετε κάποιον συνάδελφο ξεκινάτε πάλι από εδώ , κάνετε είσοδο (βρίσκεται πάνω δεξιά) δίνετε τους κωδικούς σας, μπαίνετε στο σύστημα και κάνετε αναζήτηση του ασφαλισμένου. Τον βρίσκετε εύκολα,  τον απογράφετε πρώτα ( θα χρειαστεί υποχρεωτικά ΙΒΑΝ βιβλιαρίου Τραπέζης) και ακολουθεί η θεώρηση.

Υ.Γ. Οι Προισταμένες Νηπιαγωγείων που έχουν να απογράψουν τρεις τέσσερις συναδέλφους θα ξεμπλέξουν σχετικά γρήγορα.Όσοι όμως είναι Διευθυντές σε μεγάλα Δημοτικά θα χρειαστούμε χρόνο...

11 σχόλια:

Μακρής Ιωάννης 5ο ΔΣ Μεταμόρφωσης είπε...

Μπράβο Γιάννη σαφέσταστες οι οδηγίες σου !!!

Ανώνυμος είπε...

Γεια σου συναδερφε,
συγχαρητηρια για την εξαιρετικη δουλειά, μια διευκρινιση, αν το ξερεις σιγουρα, σε παρακαλω.
Επειδη στις οδηγιες του ΟΠΑΔ δεν γινεται παντα σαφης διαχωρισμος μεταξυ θεωρησης και απογραφης, οι διευθυντες απογράφουν τα τεκνα ανω των 18 ετων τα οποια δικαιουνται ασφαλιστικης καλυψης;
(Αν ναι, αναφερε μου σε παρακαλω τη σχετικη παραπομπη)
Γιωργος Δημου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ είπε...

Άλλο η θεώρηση του βιβλιαρίου με σφραγίδα και απογραφή και άλλο η ηλεκτρονική θεώρηση που πρεπεί να γίνει οπωσδήποτε αφού πρώτα γίνει η ηλεκτρονική απογραφή...

Στην ερώτησή σου:"οι διευθυντες απογράφουν τα τεκνα ανω των 18 ετων τα οποια δικαιουνται ασφαλιστικης καλυψης;" η απάντηση είναι όχι...

Αυτό γίνεται από τον ΟΠΑΔ σύμφωνα με την από 11/1/2013 εγκύκλιο του ΟΠΑΔ δες στο http://www.dipevath.gr/Jan2013/15/Sibliromatikes_odigies_gia_tin_apografi_theorisi_2013.pdf
όπου στην παρ. 1 λέει ότι
" Τα βιβλιάρια των τέκνων, μέχρι ηλικίας 18 ετών, των εν ενεργεία υπαλλήλων
θα θεωρούνται στις Υπηρεσίες των υπαλλήλων.
Για τα τέκνα άνω των 18 ετών και για τα λοιπά έμμεσα μέλη ( σύζυγοι, γονείς,
κλπ) η θεώρηση θα γίνεται από τον ΟΠΑΔ, προσκομίζοντας τα σχετικά
νομιμοποιητικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται θεωρημένο το
βιβλιάριο του άμεσα ασφαλισμένου."

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε Γιάννη, πραγματικα αυτο το σημειο αναφερει τη "θεώρηση".
Με την "απογραφη" ομως εχω εγω το προβλημα. Πουθενα δεν αναφερεται συγκεκριμενα οτι δεν "απογραφονται". Μονο οτι δεν "θεωρουνται".


ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ είπε...

ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ...ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ... ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ

Ανώνυμος είπε...

Α, πες μου και τις αποψεις μου σε παρακαλω για τη Μεγιστη Χωρητικοτητα Αιθουσας... Κι εδω προβληματιζομαι.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ είπε...

Δίνεται από τον τύπο:
Μ.Χ.Α=[Υ.Π.Χ.f(x).1/n].0.01

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχουμε καταφέρει να μπούμε στο σύστημα και τα τηλέφωνά τους είναι συνεχώς κατεβασμένα...Διαρκώς βγάζει invalid login credentials. Το mail που στείλανε για επιβεβαίωση, όταν καταφέραμε να το διαβάσουμε μιας και ήταν σε λάθος κωδικοσελίδα, δεν μας διαφώτισε καθόλου.

Γεώργιος Βελλιανίτης είπε...

Κύριε Λογοθέτη. ΄Αξια συγχαρητηρίων η πρωτοβουλία σας αυτή. Μπράβο σας. Είμαι άμεσα ασφαλισμένος ΟΠΑΔ, κατανοώ την προσκόμιση αντιγράφου Ε1 όμως δεν έχω επισημάνει ακόμη το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης καί ποιός ακριβώς την κάνει. Προφανώς ο άμεσα. Αλλά τί λέει; Αν μπορείτε απαντείστε μου, ώστε να μη δημιουργείται ανησυχία την τελευταία στιγμή. Ευχαριστώ γιά το ενδιαφέρον καί τη βοήθεια. Γεώργιος Βελλιανίτης Ποιητής(geovell@yahoo.gr). Κείμενά μου θα βρείτε στη μηχανή αναζήτησης κτυπώντας το ονοματεπώνυμό μου.Καλή Δύναμη.

Γεώργιος Βελλιανίτης είπε...

Aγαπητέ κ. Λογοθέτη. Συγχαρητήρια γιά την πρωτοβουλία σας αυτή.Ευχαριστούμε γιά την καλή διάθεση καί την υπομονή σας. Είμαι άμεσα ασφαλισμένος του ΟΠΑΔ.Κατανοώ την προσκόμιση αντιγράφου Ε1 γιά απογραφή-θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας της συζύγου, δεν έχω επισημάνει όμως τουλάχιστον μέχρι στιγμής τι αναφέρει η υπεύθυνη δήλωση καί ποιός ακριβώς την κάνει, ώστε να μην τρέχομε πανικοβλητοι την τελευταία στιγμή χωρίς λόγο αναστατώνοντας επίσης τους παρευρισκομένους. Ευχαριστώ γιά το ενδιαφέρον καί την καλή σας διάθεση. Με Εκτίμηση, Γεώργιος Βελλιανίτης Ποιητής Παρακαλώ μπορείτε να μου απαντήσετε στη διεύθυνση (geovell@yahoo.gr)διότι εδώ δυσκολεύομαι λιγάκι. Κείμενά μου θα βρείτε στη γραμμή (μηχανή ) αναζήτησης πληκτρολογώντας το όνοματεπώνυμό μου. Χαιρετώ. Καλή Δύναμη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ είπε...

Δεν γνωρίζω ακριβώς το τι πρέπει να γράφει η δήλωση....

Φαντάζομαι όμως ότι συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον άμεσα ασφαλισμένο- δηλαδή εσάς- δηλώνοντας τα στοιχεία της συζύγου σας και ότι δεν είναι ασφαλισμένη σε άλλο ασφαλιστικό φορέα...

Από ότι ξέρω στην υπηρεσία που θα πάτε για θεώρηση έχουν υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης οπότε μην σας αγχώνει αυτό...