Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Ο Δημητρής Γκίνης νέος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

 Δημήτρης Γκίνης (πηγή: ΟΛΜΕ)
Εκδόθηκε χτες  η απόφαση διορισμού  των  νέων Περιφερειακών  Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Στην Αττική,  Περιφερειακός Διευθυντής διορίζεται ο καθηγητής (κλάδου ΠΕ 04.01- Φυσικός)  Δημήτρης Γκίνης  στη θέση του Γιάννη Κουμέντου (ΠΕ 70- Δάσκαλος) ο οποίος... μ΄αυτήν εδώ την απόφαση διορίζεται Αντιπρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Ν)

Η απόφαση διορισμού με τα ονόματα των δεκατριών νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπ/σης εδώ.

Οι αποχωρούντες Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης γίνονται Σχολικοί Σύμβουλοι στην περιοχή που επιθυμούν  βάσει  της  παραγράφου  14 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010  που λέει ότι : 


"Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθύνοντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν, εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής − Παιδαγωγικής Καθοδήγησης"  

Δεν υπάρχουν σχόλια: