Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης των μαθητών

Σύμφωνα με αυτό εδώ το έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας  όλοι οι μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών θα μετρηθούν  σε σωματική  διάπλαση (ύψος, βάρος) και φυσική κατάσταση στο πλαίσιο του προγράμματος   Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) το οποίο περιλαμβάνει δυο φάσεις:

 Στην Α’ φάση  οι εκπαιδευτικοί... Φυσικής Αγωγής των Δημοτικών Σχολείων θα  διενεργήσουν τις μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης και οι Νηπιαγωγοί μόνο τις μετρήσεις σωματικής διάπλασης έως 31/3/2013  και θα καταγράψουν σε έντυπα τα αποτελέσματα.

Στη Β΄ φάση  από 1/4/2013 έως 31/5/2013 θα γίνει η αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στο οποίο θα εισαχθούν και τα δεδομένα των μετρήσεων της α’ φάσης (σωματική διάπλαση και φυσική κατάσταση των μαθητών).

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού θα γίνεται αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται μονοσέλιδη Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Οι αναφορές θα πρέπει να εκτυπωθούν και να παραδοθούν στους μαθητές ή στους γονείς.

Η Β’ φάση του προγράμματος θα διεξαχθεί στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων. Πριν την έναρξη της Β’ φάσης θα προηγηθεί αναλυτική εγκύκλιος με οδηγίες.

Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η καταγραφή των μετρήσεων των μαθητών στην ηλεκτρονική φόρμα θα γίνεται μόνο με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου.

Οι αξιολογήσεις συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των παιδιών θα γίνουν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος (Καθηγητής Λ. Συντώσης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: