Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Είσοδος φωτογράφων στα σχολεία

Με αφορμή ερωτήματα  σχετικά με την είσοδο φωτογράφων στα σχολεία  ας  θυμηθούμε το αριθμ. Γ1/468/8-5-1997, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας :
"Οι φωτογράφοι δεν  γίνονται δεκτοί σε ώρες λειτουργίας του σχολείου για την άσκηση του επαγγέλματος τους. Στις περιπτώσεις εκείνες που εκφράζεται κοινή επιθυμία των γονέων να έχουν αναμνηστικές φωτογραφίες των παιδιών τους από την φοίτηση τους στο σχολείο... μπορούν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, με δική τους ευθύνη, να καλούν επαγγελματίες φωτογράφους, σε χρόνο εκτός διδακτικού ωραρίου και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι σχετικές οικονομικές διατάξεις (έκδοση αποδείξεων κτλ.). Επισημαίνεται ότι οι Δ/ντές και το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων δεν έχουν καμία ανάμειξη σ' αυτή τη διαδικασία."

Δεν υπάρχουν σχόλια: