Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Περί ωραρίου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ρωτούν να μάθουν κάποιοι συνάδελφοι ειδικοτήτων για το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που έρχονται με απόσπαση ή διάθεση από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια.

Θυμίζω την αριθμ. Φ. 361.23/ 01/ 116014 /Δ1/17-7-2011 εγκύκλιο του πρώην ΥΠΕΠΘ,που λέει:

Θέμα: «Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης»


Στα πλαίσια διαμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος των σχολικών μονάδων, όσον αφορά στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται, εξ’ ολοκλήρου από τη δευτεροβάθμια στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ως εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τις είκοσι μία (21) ώρες.


Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές για τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως για τη διδασκαλία στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ακολουθούν το ωράριο διδασκαλίας που προβλέπεται για την βαθμίδα αυτή."

Θυμίζω ακόμα το ωράριο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Διδακτικό Ωράριο εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

-από 1-10 έτη 24 ώρες
-από 10 – 15 έτη 23 ώρες
-από 15-20 έτη 22 ώρες
-από 20 και πάνω 21 ώρες
(Στα ολιγοθέσια σχολεία (μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια) το ωράριο παραμένει στις 25 ώρες.)


Διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

0-6 έτη 21 ώρες
7 – 12 έτη 19 ώρες
13-20 έτη 18 ώρες
πάνω από 20 έτη 16 ώρες

Για το ίδιο θέμα είχα πει μια γνώμη δυο χρόνια πριν

Δεν υπάρχουν σχόλια: