Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Αίτηση  για απόσπαση στο εξωτερικό - σχολεία ή γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης- μπορούν να κάνουν οι  δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  οι οποίοι:
α) έχουν τριετή εκπαιδευτική υπηρεσία (να έχουν διδάξει) σε σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπαίδευσης μέχρι και τις 30/9/2012 από το ΦΕΚ διορισμού.
β) έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώντια ή αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά όταν αυτά δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης 
γ) έχουν άδεια του ιερατικού τους Προϊσταμένου της Ελλάδας  και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρας υποδοχής, εφόσοσν πρόκειται για απόσπαση  ιερέων-εκπαιδευτικών.
Η απόσπαση γίνεται για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης ...
Αιτήσεις ηλεκτρονικά στο  http://dipode-aitisi.sch.gr/ μέχρι 7 Οκτωβρίου 2012
Λεπτομέρειες στην   εγκύκλιο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: