Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες

 Επειδή συζητείται αυτόν τον καιρό σε συλλόγους διδασκόντων το θέμα της απαλλαγής πολυτέκνων από εξωδιδακτικές δραστηριότητες θυμίζω τη Φ.350 / 12 / 59201 / Δ1/7-5-2008 οδηγία του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρει ότι...στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχονται οι εξής διευκολύνσεις –απαλλαγές:

 1. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανικότητας άνω του έξι (6), παρέχεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από την οργάνωση εορταστικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. Η απαλλαγή αυτή όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα, η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, εφημερίες, καθήκοντα υπευθύνου βιβλιοθήκης. Δεν απαλλάσσονται όμως από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τα διδακτικά τους καθήκοντα (υποχρέωση ενημέρωσης γονέων και παράδοση βαθμολογίας). 

2. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανικότητας έξι (6) και κάτω, παρέχεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από τις ανωτέρω εξωδιδακτικές εργασίες, όπου αυτό είναι δυνατό χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

 Οι παραπάνω διευκολύνσεις παρέχονται στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς μέχρι τα παιδιά τους να αποφοιτήσουν από τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 Υ.Γ Για το ποιοι θεωρούνται πολύτεκνοι και  τα δικαιολογητικά αναγνώρισης πολυτεκνείας το γκούκλαρα και βρήκα κάτι εδώ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αυτά ισχύουν αν ο πολύτεκνος έχει τουλάχιστον 4 παιδιά στην Α/θμια και Β/θμια Διάβασε και τη διευκρινιστική της 10-11-09,αρ. πρωτ. 139629/Δ1.Έτσι προς αποφυγή παρεξηγήσεων