Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Νόμος του κράτους η καθιέρωση προκαταβολής της σύνταξης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης o Ν.4151 που καθιερώνει την προκαταβολή της σύνταξης στους αποχωρούντες, λόγω συνταξιοδότησης, υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα στο πρώτο άρθρο του ο Νόμος 4151  προσθέτει σε παλιότερη νομοθετική ρύθμιση και τα εξής...

" Ο μόνιμος υπάλληλος ή ο δημόσιος λειτουργός, ισόβιος ή μη καθώς και ο στρατιωτικός που αποχω− ρεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, λαμβάνει κατά μήνα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξής του, προκαταβολή σύνταξης το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά το χρόνο της αποχώρησής του προσαυξημένου με το 50% του τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας..."

Περισσότερα για το θέμα  στο ενημερωτικό του ειδικού συνεργάτη της Δ.Ο.Ε Γιάννη Μπαλάγκα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: