Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011

Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη το ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας

Η πρόσκληση που εστάλη στα μέλη του ΠΥΣΠΕ έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ.κ.
1. Βεντήρη Παρασκευά - Παναγιώτη, κλ. ΠΕ70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, ως Πρόεδρο.
2. Σαγρή Παναγιώτη, κλ. ΠΕ70, Δ/ντή του 18ου Δημ. Σχολείου Αμαρουσίου, ως Αντιπρόεδρο.
3. Βαλαντάση Ιωάννα, κλ. ΠΕ70, του 3ου Δημ. Σχολείου Πεύκης, ως τακτικό μέλος.
4. Λογοθέτη Ιωάννη, κλ. ΠΕ70, του 6ου Δημ. Σχολείου Βριλησσίων, ως αιρετό μέλος.
5. Ντεμίρη Ευάγγελο, κλ. ΠΕ70, του 4ου Δημ. Σχολείου Πεύκης, ως αιρετό μέλος.

Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του συμβουλίου στις 2 Ιουνίου 2011, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00, στα Γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας στην Αγία Παρασκευή, Μεσογείων 448, 3ος όροφος, προκειμένου να ενημερωθείτε επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια να λάβετε μέρος στη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. που θα ακολουθήσει στις 15.00:

ΘΕΜΑΤΑ:
1. «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων Νηπιαγωγών σε Νηπιαγωγεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄
Αθήνας»
2. «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων Νηπιαγωγών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Νηπιαγωγείων του
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας»
3. «Χορήγηση επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών σε εκπαιδευτικούς»
Σε περίπτωση που κωλύεστε να προσέλθετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε το νόμιμο
Αναπληρωτή σας και να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο τηλέφωνο 210-6007488.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ

Υ.Γ Μετά τη συνεδρίαση θα σας ενημερώσω για τα θέματα που συζητήθηκαν

Δεν υπάρχουν σχόλια: