Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Θέματα 24ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Aγ. Παρασκευής (Πέμπτη 28/7/2016 ώρα 4:00)

Πέμπτη  28 Ιουλίου 2016, ώρα 4:00 μ.μ 


 1. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).

3. Έγκριση σύναψης και... όρων παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 145/2016 απόφασης Δ.Σ. για την ««Προμήθεια ελαστικών και ειδών βουλκανισμού και προμήθεια ανταλλακτικών υλικών εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).

5. Καταρχήν έγκριση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων» ποσού 172.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (41.328,00 ευρώ). (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).

6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) έτους 2016 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών (Π.Δ. 28/80) έτους 2016 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

8. Έγκριση υλοποίησης Θεατρικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα σχολεία της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

9. Τοποθέτηση πλαστικών και μεταλλικών εμποδίων σε διάφορα σημεία των πεζοδρομίων της οδού Αγ. Ιωάννου για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις - Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Τ.Π.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).

12. Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης χρήσης και κάλυψης λειτουργικών δαπανών των διαμερισμάτων του κληροδοτήματος Πρίγγουρη επί της οδού Αιγαίου Πελάγους 80 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

13. Κοπή δένδρων στην οδό Πελοποννήσου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).

Δεν υπάρχουν σχόλια: