Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

Θέματα και εισηγήσεις 23ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Aγ. Παρασκευής (Τρίτη 12/7/2016 ώρα 4:00)

Τρίτη 12 Ιουλίου 2016, ώρα 4:00 μ.μ

 Με κλικ στα θέματα διαβάζετε τις εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις που λείπουν προστίθενται όταν στέλνονται στο mail των Δημοτικών Συμβούλων

 1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 

2. 5η Αναμόρφωση 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Δημητρίου – Καβρουδάκη Μ). 

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ονομασία της πεζογέφυρας στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής σε «Πεζογέφυρα Αγίας Παρασκευής Μιχάλης Μιχαηλίδης». (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής 25-26/07/2016 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

5. Ακύρωση της υπ΄ αριθμ 138/2016 αποφ. Δ.Σ και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη). 

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης προσωρινής κατασκευής στον υπαίθριο χώρο προβολών και παραστάσεων του Πολιτιστικού – Αθλητικού Κέντρου «Σταύρος Κώτσης» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).

7. Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Γ51/Τ19 Ν27 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 

8. Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: