Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Τον/την Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων αναζητεί η Β΄Αθήνας

Προκηρύχθηκε η θέση του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας και μπορούν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν οργανικά στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας ή βρίσκονται στη διάθεση και πληρούν τις προϋποθέσεις -βαθμό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία- να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας (Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή, 3 ος όροφος) μέχρι τις 20-10-2011.

Η επιλογή γίνεται ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ και απόφαση του Δ/ντή Εκπαίδευσης η θητεία είναι τετραετής και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, βιογραφικό, αποδεικτικά τίτλων σπουδών, επιμορφώσεις κλπ

Έχω υπηρετήσει δυο χρόνια Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών στη Β΄Αθήνας και εκ πειρας σημειώνω ότι πρόκειται για μια θέση που απαιτεί ικανότητα επικοινωνίας, γερό στομάχι και πολλές εργατοώρες αλλά είναι και ένα καλό σχολείο για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη διοίκηση της Εκπαίδευσης με επίδομα 150 Ευρώ, όσο δηλαδή και του Υποδιευθυντή Σχολείου.


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ποιες είναι οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου προϊσταμένου; υπάρχουν διατυπωμένες κάπου;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ είπε...

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.353.1/324/105657/Δ1 Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002)

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α' Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων έχει αρμοδιότητα σε θέματα που αναφέρονται:

1. Στη συνεργασία μετά αντίστοιχα Γραφεία και τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη Διεύθυνση για τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο.

2. Στην ίδρυση, προαγωγή, κατάργηση, υποβιβασμό, συγχώνευση, συστέγαση, μετατροπή, διαίρεση, μεταφορά, μετονομασία και μεταστέγαση σχολικών μονάδων.

3. Στη διάθεση ή παραχώρηση σχολικών διδακτηρίων και άλλων σχολικών χώρων σε φορείς.

4. Στην εισήγηση προς τους αρμόδιους φορείς για την κατανομή πιστώσεων και επιχορηγήσεις.

5. Στη λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών.

6. Στη χωροταξική κατανομή των Σχολείων.

7. Στην αυξομείωση των μαθητών κατά τάξη και τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα

8. Στην εφαρμογή των ωρολογίων, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας.

9. Στις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, αξιολόγηση, τίτλους σπουδών και λοιπά μαθητικά θέματα.

10. Στην ειδική αγωγή

11. Στη λειτουργία των τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, ενισχυτικής διδασκαλίας και φροντιστηριακών τάξεων ή τμημάτων υποδοχής.

12. Στην οργάνωση των εξετάσεων, εξεταστικών κέντρων, βαθμολογικών κέντρων ενδοσχολικών και πανελληνίων εξετάσεων.

13. Στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, τις μαθητικές κοινότητες, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις καινοτόμες δράσεις των σχολείων.

14. Στην εκτίμηση των αναγκών των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε φύσης και σχέσης εργασίας.

15. Στην μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

16. Στη διάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.

17. Στην ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας ή ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία.

18. Στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., Υπευθύνων Τομέων Σ.Ε.Κ., αναπληρωτών Διευθυντών, προσωρινών αναπληρωτών Διευθυντών, Υποδιευθυντών καθώς και στην απαλλαγή από τα καθήκοντα τους.

19. Στην εποπτεία και έλεγχο των ιδιωτικών σχολικών μονάδων και φροντιστηρίων.

20. Στην τήρηση αρχείων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων που καταργήθηκαν και στην έκδοση τίτλων σπουδών.

21. Στον εξοπλισμό των εργαστηρίων των σχολικών μονάδων και στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

22. Επιπλέον, ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει αρμοδιότητα και σε θέματα που αναφέρονται:

α) Στο συντονισμό λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. και Σχολικών Εργαστηρίων

β) Στην κατανομή των σχολικών μονάδων στα Σ.Ε.Κ.

γ) Στον εξοπλισμό των εργαστηρίων κατεύθυνσης.