Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

Ενημέρωση για τις υπηρεσιακές μεταβολές εντός ΠΥΣΠΕ

Α. Οργανικά κενά Νηπιαγωγών και δηλώσεις προτιμήσεων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης τα οργανικά κενά Νηπιαγωγών Γενικής Αγωγής (50 κενά), ΣΜΕΑΕ Νηπιαγωγείων (3 κενά) και Τ.Ε Νηπιαγωγείων ( 21 κενά)

Συμφωνήσαμε στο ΠΥΣΠΕ, οι ενδιαφερόμενες/οι...

...συναδέλφισσες/οι να συμπληρώσουν στη Δήλωση τους -μέχρι 20 Νηπιαγωγεία - από τη Δευτέρα 6 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου.

Σημείωση: Προτείνω στις συναδέλφους νηπιαγωγούς να δηλώσουν όχι μόνο τα Νηπιαγωγεία που έχουν κενά αλλά και άλλα Νηπιαγωγεία , εφόσον το επιθυμούν, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν και σ΄αυτά κενά από "βελτίωση θέσης" συναδέλφου των.


Β. Υπηρεσιακές μεταβολές Δασκάλων Γενικής - Ειδικής Αγωγής και ειδικοτήτων (Αγγλικών - Φυσικής Αγωγής- Μουσικής)

Αυτή τη στιγμή το ΠΥΣΠΕ, αν και έχει την πρόθεση, δεν είναι σε θέση να προχωρήσει στις υπηρεσιακές μεταβολές (υπεραριθμίες, μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ, προσωρινές τοποθετήσεις και αποσπάσεις) αφού πεισματικά θα έλεγα και σκόπιμα ίσως, εν όψει των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη Δ.Ο.Ε, το Υπουργείο δεν αποσαφηνίσει το τοπίο σε ότι αφορά τον αριθμό των οργανικών θέσεων στα σχολεία που συγχωνεύτηκαν με αποτέλεσμα το ΠΥΣΠΕ να αδυνατεί να υπολογίσει οργανικότητες και να ρυθμίσει υπεραριθμίες, οι οποίες εκ του νόμου προηγούνται όλων των άλλων υπηρεσιακών μεταβολών.

Για ό,τι νεώτερο θα σας ενημερώσω

Δεν υπάρχουν σχόλια: