Σάββατο 4 Ιουνίου 2011

Επιστολή συναδέλφων για την μη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσεις στο σύλλογο εκπαιδευτικών " Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ"

Οι συναδέλφισσες Δαμιανού Ελένη και Τζαβάρα Ευσταθία δημοσιοποίησαν επιστολή που έστειλαν στο Δ.Σ του συλλόγου "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ" στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρουν τους λόγους της μη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών στο σύλλογο "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ"

Η επιστολή έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ : ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»
Διευθ. : Γιαβάση 7 – Αγ. Παρασκευή
Τηλ. – Fax : 2106399318

Κοιν.: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ξενοφώντος 15Α – Αθήνα / Τηλ.: 2103236547 ,
Όλους τους εκπ/κούς Π.Ε., μέλη του συλλόγου μας


Θέμα: Διευκρινιστική ανακοίνωση και προτάσεις βελτίωσης διεξαγωγής Γ.Σ.

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Μετά την αναβολή της προγραμματισμένης Γ. Σ. του συλλόγου «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» (1/6/2011), λόγω ΜΗ απαρτίας των μελών και συνεπώς τη μη διεξαγωγή αρχιαιρεσιών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εγγράφως για τις προτάσεις μας, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην αποφυγή ταλαιπωρίας και στην ομαλή και νόμιμη διεξαγωγή της επόμενης Γ.Σ. και των διαδικασιών της. Συγκεκριμένα:...


....1. Θεωρούμε αναγκαία την άμεση ενημέρωση όλων των μελών, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν επετράπη η πραγματοποίηση των εκλογικών διαδικασιών από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους που ήταν παρόντες. Αναλυτικότερα, η μη απαρτία στην Γ.Σ. έχει πάντα ως συνέπεια την αδυναμία εκλογής εφορευτικής επιτροπής και βεβαίως την έλλειψη του πρακτικού πεπραγμένων της συνέλευσης, όπως ορίζει το καταστατικό του συλλόγου (άρθρα 14, 16 και 17 περί απαρτίας και διαδικασιών ψηφοφορίας):
Από τα παραπάνω προκύπτει το λογικό συμπέρασμα ότι η διαδικασία δεν αναβλήθηκε από την ένσταση, την οποία εμείς ποτέ δε χρειάστηκε τελικά να υποβάλλουμε, αλλά από την έλλειψη του νόμιμου πρακτικού της Γ.Σ. το οποίο διασφαλίζει την απαρτία των μελών της και τη νόμιμη εκλογή των εφορευτικών επιτροπών.

Αλήθεια, αφού σύμφωνα με τη λασπολογική ανακοίνωση της ΠΑΣΚ ΠΕΡΙΚΛΗ, η έλλειψη απαρτίας είναι κοινή πρακτική σε κάθε συνδικάτο και εκλογική διαδικασία, πως νομιμοποιούνται οι νυν εκπρόσωποί μας στο Δ.Σ.;
2. Προτείνουμε την ενημέρωση των μελών σχετικά με την υποχρεωτική και όχι προαιρετική συμμετοχή τους στην Γ.Σ. (άρθρο 9 του καταστατικού του συλλόγου περί υποχρεώσεων των μελών)
3. Ζητούμε την συμβολή της γραμματείας του συλλόγου για τον έλεγχο της απαρτίας στη Γ.Σ., με ονομαστική λίστα των μελών και παρουσιολόγιο, με σκοπό την σύντομη και εύκολη καταμέτρηση των παρευρισκομένων προς αποφυγή κάθε άλλης αναβολής της συνέλευσης.
4. Απαιτούμε την διεξαγωγή όλων των διαδικασιών της επικείμενης Γ. Σ. σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας και τη βασική νομοθεσία για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων (ν. 1264 της 30.6/1.7.1982). Ειδικότερα την εκπλήρωση όρου απαρτίας, ορθής εκλογή εφορευτικής επιτροπής, όχι δια βοής, εκλογής Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ. τήρηση πρακτικών κ.τ.π.

Επιπλέον, ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ότι σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, όντας συνειδητοποιημένοι πολίτες της χώρας που γέννησε τη δημοκρατία, δεν επιθυμούμε τη διάλυση των Γ.Σ. όπως ψευδά και συκοφαντικά αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΑΣΚ ΠΕΡΙΚΛΗ (1/6/2011), αλλά το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κλάδου στους δημοκρατικούς θεσμούς, έτσι ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους ένα ισχυρό, αξιόπιστο και μαχητικό συνδικαλιστικό όργανο.
Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε την δυσαρέσκεια μας όσον αφορά την νοοτροπία μερίδας συναδέλφων, οι οποίοι προσήλθαν μετά την προγραμματισμένη έναρξη της εκλογικής διαδικασίας (μετά τις 14:00), εξέφρασαν φραστικά παράπονα και σεξιστικά σχόλια και μάλιστα, εργάσιμη ημέρα και ώρες για τις οποίες όλοι μας πληρωνόμαστε κανονικά, όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάποιοι υποψήφιοι και ένας ελάχιστος αναλογικά αριθμός μελών, έδωσαν το παρόν από τις πρώτες πρωινές ώρες για να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε προσπάθεια ενημέρωσης και παρακίνησης των μελών του συλλόγου να παρίστανται στην επόμενη Γ.Σ., έτσι ώστε να διευκολύνουμε το έργο σας και να αποφύγουμε παρόμοια ταλαιπωρία και ανούσιες προστριβές μεταξύ μας.

Μετά τιμής,
Τα μέλη του συλλόγου και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ (χωρίς εισαγωγικά) υποψήφιες
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: