Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:"...Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ΄ ανώτατο 30 ώρες εβδομαδιαίως, εφόσον τους έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου συγκεκριμένο έργο. Κατά συνέπεια, εκπαιδευτικός που συμπληρώνει το διδακτικό του ωράριο και δεν του έχει ανατεθεί άλλη εργασία, μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο."

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: