Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας για καθορισμό ομάδων σχολείων ενόψει μετατάξεων από Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ενόψει των μετατάξεων εκπαιδευτικών Γαλλικής, Γερμανικής, Καλλιτεχνικών, Πληροφορικής, Δραματικής τέχνης και Θεατρικών Σπουδών από τη Β/θμια εκπαίδευση στην Α/θμια και ύστερα από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας το ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας, στη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου, χώρισε τα Δημοτικά Σχολεία της  Β΄Αθήνας σε είκοσι τρεις (23) ομάδες τις οποίες στη συνέχεια κατέταξε σε έξι(6)  όμορες ομάδες σχολείων - με κριτήρια τους  Δήμους  και τις χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ τους- προκειμένου να γίνουν οι περαιτέρω διαδικαστικές ενέργειες για τις ως άνω αναφερόμενες  μετατάξεις.

 Είναι προφανές- και λογικό θα έλεγα-   ότι αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς που θα μεταταγούν, θα τοποθετηθούν οργανικά σε δύο ή και περισσότερα σχολεία της ίδιας ομάδας, αφού για παράδειγμα ένας εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας -  βάσει των  αναγκών  του ωρολογίου  προγράμματος- δύσκολα διδάσκει περισσότερες από έξι ώρες στο ίδιο σχολείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: