Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Τα ονόματα των Εκπαιδευτικών που φεύγουν ή έρχονται στη Β΄Δ/νση Π.Ε Αθήνας

Με βάση τους σημερινούς πίνακες μεταθέσεων, για τη Διεύθυνση Π.Ε Αθήνας προκύπτουν τα εξής:

Α΄Γενικές Μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Έρχονται στη Β΄Αθήνας από άλλες Διευθύνσεις: Μηδέν

Φεύγουν από τη Β΄Αθήνας για άλλες Διευθύνσεις ή ΣΜΕΑ δεκαεννιά εκπαιδευτικοί:Β΄ Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ

Έρχονται σε ΣΜΕΑ Β΄Αθήνας εννιά εκπαιδευτικοί:Κατά τα λοιπά ισχύει το... Δεν υπάρχει!


Δεν υπάρχουν σχόλια: