Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Β΄Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο την καθημερινή μας λειτουργία.

Έχει απλοποιήσει τη δουλειά μας , έχει μειώσει το εργασιακό και λειτουργικό κόστος της ενημέρωσης , έχει εμπεδώσει διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία στη διοίκηση.

Προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την ανταπόκριση στη προσπάθεια.

Ο στόχος είναι κοινός , καλύτερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών και των εκπαιδευτικών , με προτεραιότητα στην ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχουμε στα παιδιά μας.

Κατά καιρούς παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της ιστοσελίδας λόγω της υποστήριξης από το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο το οποίο δέχεται μεγάλο όγκο δεδομένων και απαιτεί συνεχή συντήρηση και αναβαθμίσεις.

Προχωρήσαμε ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά και φιλοξενούμε την ιστοσελίδα μας , σε νέο server , έτσι ώστε να αποφύγουμε τα προβλήματα του παρελθόντος και ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε.

Κάντε την ιστοσελίδα μας πρώτη στον Η/Υ στη νέα διεύθυνση www.dipevath.gr

Ο Διευθυντής Π.Ε Β΄ Αθήνας
Πάρις Βεντήρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: