Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Πήραν Φ.Ε.Κ οι συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και οι καταργήσεις Σχολείων

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι συγχωνεύσεις , υποβιβασμοί και οι καταργήσεις σχολικών μονάδων

Το Φ.Ε.Κ είναι εδώ

Στη Β΄Δ/νση Π.Ε Αθήνας έχουμε τις εξής μεταβολές

Δεν υπάρχουν σχόλια: