Σάββατο 28 Μαΐου 2016

ΘΕΜΑΤΑ και ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Τρίτη 31-5-2016 ώρα 4:00 μ.μ.)

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2015 της Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης)

 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2015 της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης)

3. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 για το 3ο τρίμηνο (απόφαση 35/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα).

4. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2015 για το 4ο τρίμηνο (απόφαση 36/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα).

5. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκρονικού διαγωνισμού της Επιτροπής Διενέργειας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για το ΚΑΠΗ, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Μαγειρείο και το Ν.Π.Δ.Δ. – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2016», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 153/2016 απόφασης της Ο.Ε. (εισήγηση: Γεν. Γραμ. κ. Σ. Κασαπίδης).

6. Λήψη απόφασης για ονομασία της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής σε «Αίθουσα αειμνήστου Δημάρχου Σωτήρη Κατσάρα» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

7. Συζήτηση για την Παιδεία με επίκεντρο τις αλλαγές στο Ολοήμερο Σχολείο και την κατάργηση των ΕΑΕΠ που επιφέρει η πρόσφατη Υ.Α. (εισήγηση: Δημ. Σύμβ. κ. Ι. Λογοθέτης). και η Υ.Α Φίλη

 8. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

9. Κατανομή κοινόχρηστου χώρου κεντρικής πλατείας Αγ. Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Ε. Πετσατώδη).

 10. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον Κ. Ρωμανάκη επί της Πλατείας Κοραή του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Ε. Πετσατώδη).

11. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση σημείων χωροθέτησης οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

14. Απολογισμός πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Ε. Πετσατώδη).

15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (κατόπιν της υπ’ αριθμ. 25/16 απόφασης της Ε.Π.Ζ.) (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Ε. Πετσατώδη).

16. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. Κοιν. Πολ. κ. Γ. Βλάχος).

 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης για την ανάδειξη προέδρου και μελών με τους αναπληρωτές αυτών και συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

18. Αποχαρακτηρισμός ζώνης περιπτέρου από Α σε Β (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

19. Τροποποίηση της με αριθμό 140/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

21. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στη Φωτεινή Μενεγάκη για τοποθέτηση εμπορευμάτων (άνθη-φυτά) στην πρόσοψη του ανθοπωλείου επί της οδού Νεαπόλεως αρ.88 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Ε. Πετσατώδη).

22. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 26.229.42€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 37, 111, 112, 116, 120, 127, 130,131,132,133, 400, 410, 552, 717, 718 .720, 721, 814, 856, 459,517, 516, 460 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) δημοτικά τέλη Δ.Τ. – Δ.Φ. γ) εισφορά σε χρήμα και δ) τέλος 0,5% και πρόστιμο από μη καταβολής τέλους 0,5% για καταστήματα για τα έτη 2010-2011 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: