Σάββατο 14 Μαΐου 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Τρίτη 17-5-2016/4:30 μ.μ.)

Με κλικ στα θέμα διαβάζετε την αντίστοιχη εισήγηση.

1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (αποφ. 59/2016 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.). (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη).

3. 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (69/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

 4. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων φιλοξενίας που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017(απόφαση 52/2016 & 67/16 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη).

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της οικονομικής συμμετοχής των γονέων (κλίμακα τροφείων) που αφορά το σχολικό έτος 2016-2017 (απόφαση 53/2016 του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη). 

6. Άδεια χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου (πλατεία Πέτρουλα) & οδό Ευαγγελίστριας στη Διεύθυνση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών (Δ.Α.Ο.Υ) για την κατασκευή πεζογέφυρας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη). 

7. Δωρεάν παραχώρηση τμήματος Δημοτικού ακινήτου (Κ.Φ. χώρου σχολείου) στην εταιρεία – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. – για την ανέγερση σχολικού διδακτηρίου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328 της Π.Ε. Πευκακίων (απόφαση 196/16 του Δ.Σ.) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη). 

8. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην κινητοποίηση για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας την Τετάρτη 18/05/2016 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

9. Έγκριση πραγματοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

 10. Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2016 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης). 

11. Καταρχήν έγκριση της διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων προϋπολογισμού 9.347,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» (εισήγηση: Γεν. Γραμμ. κ. Σ. Κασαπίδης).

12. Λήψη απόφασης για τη έγκριση ή μη του Σχεδίου Πυροπροστασίας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2016 (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Σ. Ψύλλα). 

13. Έγκριση πραγματοποίησης 10ης ημερίδας Στίβου για ΑμΕΑ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κα. Ζ. Φωτεινού).

 14. Κατανομή κοινόχρηστου χώρου κεντρικής πλατείας Αγίας Παρασκευής (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

15. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 321/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την «Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2016» σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 4368/16 (Α 21) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 

16. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 369/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για τον «Καθορισμό των κριτηρίων ένταξης των πολιτών στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 

17. Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατ’ το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών Πυροπροστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού (ΣΕΠΒΑΤΥ) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση στον Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων & Φίλων ΑΜΕΑ Αγίας Παρασκευής «ΧΕΛΙΔΟΝΙ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

 20. Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πολεοδομική ενότητα του Αϊ – Γιάννη κατόπιν της υπ’ αριθμ. 13/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Ε. Πετσατώδη). 

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2014» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΚΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

23. Λήψη απόφασης για: (α) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» (β) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).  και εδώ

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη). 

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΡΑ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

26. Συζήτηση επί αιτήσεως-ένστασης-διαμαρτυρίας του μισθωτή του περιπτέρου επί της οδού Αγίου Ιωάννου 35 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, μετά την λήξη της χορηγηθείσας από το Δ.Σ. προθεσμίας (αριθμ. απόφασης 324/ 2015) εξεύρεσης θέσεως να μετεγκατασταθεί κατόπιν της υπ’ αριθμ. 17/2016 απόφασης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Ε. Πετσατώδη). 

27. Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 

28. Αποδοχή παραίτησης, εκλογή νέου Αντιπροέδρου και ορισμός νέας σύνθεσης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 

29. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το Δ.Σ. το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγγραφή-επιμέλεια ιστορικού λευκώματος της Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 

 31. Καταρχήν έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την «Προμήθεια ελαστικών και ειδών βουλκανισμού και προμήθεια ανταλλακτικών υλικών εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» (εισήγηση: Γεν. Γραμμ. κ. Σ. Κασαπίδης). 

32. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37/2016 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ». (εισήγηση: Γεν. Γραμμ. κ. Σ. Κασαπίδης). 

33. Λήψη απόφασης για κοπή – κλάδεμα δένδρων (με βάση την υπ’ αριθμ. 22/16 απόφαση της Ε.Π.Ζ) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Ε. Πετσατώδη). 

34. Επιστροφή ή μη ποσού 111,64€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου). 

35. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 10.315,44€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 91, 130, 416, 121, 725, 685, 686, 852, 856 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα πολεοδομικής παράβασης, β) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, γ) εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα δ) μισθοδοσία υπαλλήλου που είχε τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία και ε) δημοτικά τέλη Δ.Τ. – Δ.Φ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται στην αρχική μας σελίδα. Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Δεν υπάρχουν σχόλια: