Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Επιλογές στελεχών εκπαίδευσης στην Π.Ε

Στην ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε σήμερα ως εργαζόμενοι και ως εκπαιδευτικοί, με τις δραματικές περικοπές στις αποδοχές μας , την ανατροπή των εργασιακών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων , το «νέο Σχολείο» και τη μείωση των δαπανών για την παιδεία, τις περίεργες «ανασυγκροτήσεις» των Υπηρεσιακών μας Συμβουλίων … έρχεται τώρα και το Πολυνομοσχέδιο, για να προσθέσει το «κερασάκι στην τούρτα».

Το υπουργείο Παιδείας, διαψεύδοντας για μια ακόμα φορά τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για ένα αντικειμενικό σύστημα επιλογών Στελεχών Εκπαίδευσης, φανερώνει ξεκάθαρα πλέον, μέσω του Πολυνομοσχεδίου, την πρόθεσή του να «αλώσει» το χώρο της εκπαίδευσης, με κομματικές και πελατειακές επιλογές και προώθηση «ημετέρων», αφού:

1. Καρατομεί –πριν τη λήξη της θητείας τους- τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και

2. Με τα «ασαφή» κριτήρια μοριοδότησης που θέτει (π.χ στους διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους, στη συγγραφική δράση κ.λ.π) αλλά και με τα υποκειμενικά κριτήρια (βλέπε κοινωνική και συνδικαλιστική δράση)της συνέντευξης, της οποίας η βαρύτητα είναι καθοριστικής σημασίας για τις τελικές κρίσεις, δίνει την δυνατότητα στα αρμόδια Συμβούλια να ερμηνεύσουν κατά το «δοκούν» το νόμο και να επιλέξουν «τα δικά τους» παιδιά.

Για την ενημέρωση σας παραθέτω στη συνέχεια – αποφεύγοντας προσωπικά σχόλια και όσο πιο συνοπτικά μπορώ- -τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.

Α. Σχολικοί Σύμβουλοι

Προϋποθέσεις:
α. 12 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία ( ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία που προσφέρεται στη δημόσια και ιδιωτική εκπάιδευση) και 10 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων.
β1. Πιστοποιητικό επιστημονικής ή διοικητικής επάρκειας και β2. Πιστοποίηση επιπέδου 1 στις Νέες Τεχνολογίες. (τα στοιχεία β.1 και β.2 δεν ισχύουν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
γ. Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν σε διαδικασίες αξιολόγησης. (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)

Κριτήρια επιλογής

1.Επιστημονική και Παιδαγωγική συγκρότηση (maximum 26 μον.)
• Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή της οργάνωσης-διοίκησης εκπαίδευσης : 6 μον.
• Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των Επιστημών Αγωγής ή της οργάνωσης-Διοίκησης εκπαίδευσης: 4 μον . (Σε περίπτωση που υπάρχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό)
• Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο: 3 μον
• Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι: 3 μον
• Πτυχίο ΤΕΙ πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση:1 μον
• Πτυχίο Παιδ. Ακαδημίας ή σχολής Νηπιαγωγών εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό: 1 μον.
• ΣΕΛΔΕ , ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ : 1 μον
• Νέες τεχνολογίες, 1 επίπεδο: 2 μον
• Νέες τεχνολογίες, 2 επίπεδο: 3 μον ( σε περίπτωση κατοχής τίτλων των δύο επιπέδων 1 και 2 μοριοδοτείται μόνο το επίπεδο 2 )
• Ξένες γλώσσες: επίπεδο Β2: 1,5 μον , επίπεδο ανώτερο του Β2: 2,5 μον. (σε περίπτωση κατοχής δύο ή περισσοτέρων τίτλων στην ίδια γλώσσα, μοριοδοτείται η ανώτερη) . Δεύτερη ξένη γλώσσα μοριοδοτείται κατά το ήμισυ.
• Συγγραφικό και ερευνητικό έργο (maximum 4 μον) .
Αναλυτικά: α. Συγγραφικό έργο 0,50/ βιβλίο (max 2 μον) , β. συμμετοχή σε ομάδες συγγραφής διδακτικών βιβλίων, αναλυτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικού λογισμικού: 0,50/ συμμετοχή και γ. συμμετοχή σε δημοσιευμένες έρευνες του ΥΠΕΠΘ και φορέων του καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων (π.χ Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου) 0.25/ έρευνα. (max περιπτώσεων β και γ: 2 μον)
•Διδασκαλία με ανάθεση βάση του Π.Δ 407/1981 ή απόφαση του οικείου τμήματος σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ 0,50 ανά έτος και max 1,5 μονάδες .

2. Υπηρεσιακή κατάσταση – καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (max 12 μον)
• Υπηρεσιακή κατάσταση (max 6 μονάδες) 0, 50 μον για κάθε έτος πέραν των 12 ετών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία. (π.χ εκπαιδευτικός με 20 έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μοριοδοτείται ως εξής: 20-12 = 8 έτη και 8 έτη * 0,50= 4 μονάδες). Για να πάρει κανείς και τις 6 μονάδες θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 24 έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους υπολογίζεται με 0,13 ανά τρίμηνο.
• Καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (max 6 μονάδες) . Αναλυτικά:
α. άσκηση καθηκόντων Παρέδρου επί θητεία στο Π.Ι, Περιφερειακού Δ/ντή, Δ/ντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου, Δντή ή Προϊστάμενου Σχολικής Μονάδας, Υποδιευθυντή σχολείου, Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Προϊσταμένου Δνσης ή τμήματος ΥΠΕΠΘ: 0,50/ ανά έτος και συνολικά max 4 μονάδες .
Σημαντική παρατήρηση: Εκτός από τους σχολικούς συμβούλους που μπορούν να πάρουν το σύνολο των τεσσάρων μονάδων, για όλες τις άλλες περιπτώσεις το max των μονάδων για κάθε θέση είναι 2. (Π.χ συνάδελφος με θητεία 8 χρόνια Δ/ντή δεν παίρνει 0,5*8 = 4 μόρια αλλά θα πάρει μόνο 2 μονάδες που είναι το ανώτερο)
β. Συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια : max 3 μονάδες (0,25 /έτος). Η συμμετοχή δεν μοριοδοτείται στην περίπτωση που το μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ασκεί διοικητικά καθήκοντα. Για παράδειγμα εκπαιδευτικός που συμμετέχει ως αιρετός στο ΠΥΣΠΕ και παράλληλα είναι Δ/ντης σχολείου δεν μοριοδοτείται ως αιρετός.

3. Συνέντευξη (max 15 μον)
Η διαδικασία περιλαμβάνει : Εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και προετοιμασία- παρουσίαση από τον υποψήφιο, ενώπιον του Συμβουλίου, ενός θέματος ( μελέτη περίπτωσης).
Το Συμβούλιο συνεκτιμά ακόμη: α. στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά. β. Υπόμνημα του υποψηφίου το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμού του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.
Σημαντική παρατήρηση: Το Συμβούλιο Επιλογής έχει τη δυνατότητα, με ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφασή του, να αποκλείσει υποψήφιο αν κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώσει ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση του συγκεκριμένου έργου.

4. Συμβολή στο Εκπαιδευτικό έργο (max 12 μον)
Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.


Β. Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων
(Σημαντική παρατήρηση: Σύμφωνα με μεταβατική διάταξη, η θητεία των Δ/ντών Εκπαίδευσης και των Προισταμένων Γραφείων λήγει με την έναρξη ισχύος του νόμου)

Προϋποθέσεις:
α. 12 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία (δημόσια και ιδιωτική) και 7 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων.
β1. Πιστοποιητικό επιστημονικής ή διοικητικής επάρκειας και β2. Πιστοποίηση επιπέδου 1 στις Νέες Τεχνολογίες. (τα στοιχεία β.1 και β.2 δεν ισχύουν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
γ. Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν σε διαδικασίες αξιολόγησης. (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
Σημαντική παρατήρηση: Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί και Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) αρκεί να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιπλέον να έχουν ασκήσει τουλάχιστον πέντε έτη διδακτικά καθήκοντα στην Π.Ε .

Κριτήρια επιλογής

1.Επιστημονική και Παιδαγωγική συγκρότηση (maximum 24 μον.)
• Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή της οργάνωσης-διοίκησης εκπαίδευσης : 6 μον
• Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των Επιστημών Αγωγής ή της οργάνωσης-Διοίκησης εκπαίδευσης: 4 μον . (Σε περίπτωση που υπάρχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό)
• Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο: 3 μον
• Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι: 3 μον
• Πτυχίο ΤΕΙ πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση:1 μον
• Πτυχίο Παιδ. Ακαδημίας ή σχολής Νηπιαγωγών εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό: 1 μον.
• ΣΕΛΔΕ , ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ : 1 μον
• Νέες τεχνολογίες, 1 επίπεδο: 2 μον
• Νέες τεχνολογίες, 2 επίπεδο: 3 μον ( σε περίπτωση κατοχής τίτλων των δύο επιπέδων 1 και 2 μοριοδοτείται μόνο το επίπεδο 2 )
• Ξένες γλώσσες: επίπεδο Β2: 1,5 μον , επίπεδο ανώτερο του Β2: 2,5 μον. (σε περίπτωση κατοχής δύο ή περισσοτέρων τίτλων στην ίδια γλώσσα, μοριοδοτείται η ανώτερη) . Δεύτερη ξένη γλώσσα μοριοδοτείται κατά το ήμισυ.

2. Υπηρεσιακή κατάσταση – καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (max 14 μον)
• Υπηρεσιακή κατάσταση (max 8 μονάδες) 0, 50 μον. για κάθε έτος πέραν των 12 ετών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία. (π.χ εκπαιδευτικός με 20 έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μοριοδοτείται ως εξής: 20-12 = 8 έτη και 8 έτη * 0,50= 4 μονάδες). Για να πάρει κανείς και τις 8 μονάδες θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 28 έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους υπολογίζεται με 0,13 μον. ανά τρίμηνο.
• Καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (max 6 μονάδες) . Αναλυτικά:
α. άσκηση καθηκόντων Παρέδρου επί θητεία στο Π.Ι, Περιφερειακού Δ/ντή, Δ/ντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου, Δντή ή Προϊστάμενου Σχολικής Μονάδας, Υποδιευθυντή σχολείου, Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Προϊσταμένου Δνσης ή τμήματος ΥΠΕΠΘ: 0,50/ ανά έτος και συνολικά max 4 μονάδες .
Σημαντική παρατήρηση: Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση αποτιμάται με 2 μονάδες κατ' ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή, διευθυντή ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας, που αξιολογείται με 4 μονάδες κατ' ανώτατο όριο. Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα: i. Διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ, ii. Προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.
β. Συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια και άσκηση καθηκόντων οε θέσεις διοίκησης φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου : max 3 μονάδες (0,25 /έτος). Η συμμετοχή δεν μοριοδοτείται στην περίπτωση που το μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ασκεί διοικητικά καθήκοντα. Για παράδειγμα εκπαιδευτικός που συμμετέχει ως αιρετός στο ΠΥΣΠΕ και παράλληλα είναι Δ/ντης σχολείου δεν μοριοδοτείται ως αιρετός.

3. Συνέντευξη (max 15 μον)
Η διαδικασία περιλαμβάνει : Εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και προετοιμασία- παρουσίαση από τον υποψήφιο ,ενώπιον του Συμβουλίου, ενός θέματος ( μελέτη περίπτωσης).
Το Συμβούλιο συνεκτιμά ακόμη: Α. στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά. Β. Υπόμνημα του υποψηφίου το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.
Σημαντική παρατήρηση: Το Συμβούλιο Επιλογής έχει τη δυνατότητα, με ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφασή του, να αποκλείσει υποψήφιο αν κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώσει ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση του συγκεκριμένου έργου.

4. Συμβολή στο Εκπαιδευτικό έργο (max 12 μον)
Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.

Γ. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Προϋποθέσεις:
α. 8 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία (δημόσια και ιδιωτική), 5 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων και 3 έτη άσκηση διαδακτικών καθηκόντων στον τύπο του σχολείο που διεκδικεί θέση. (π.χ συνάδελφος που ενδιαφέρεται για Δ/ντης Ειδικού σχολείου θα πρέπει να έχει υπηρετήσει τουλάχιστον τρία χρόνια σε ειδικό σχολείο ή Τμήμα Ένταξης)
β1. Πιστοποιητικό επιστημονικής ή διοικητικής επάρκειας και β2. Πιστοποίηση επιπέδου 1 στις Νέες Τεχνολογίες. (τα στοιχεία β.1 και β.2 δεν ισχύουν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
γ. Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν σε διαδικασίες αξιολόγησης. (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)
Σημαντική παρατήρηση: Δυνατότητα συμμετοχής εκτός από τους δασκάλους έχουν και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων αρκεί να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιπλέον να έχουν ασκήσει τουλάχιστον επί τρία έτη διδακτικά καθήκοντα στην Π.Ε .

Κριτήρια επιλογής

1.Επιστημονική και Παιδαγωγική συγκρότηση (maximum 24 μον.)
• Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή της οργάνωσης-διοίκησης εκπαίδευσης : 6 μον
• Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των Επιστημών Αγωγής ή της οργάνωσης-Διοίκησης εκπαίδευσης: 4 μον . (Σε περίπτωση που υπάρχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό)
• Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο: 3 μον
• Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι: 3 μον
• Πτυχίο ΤΕΙ πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση:1 μον
• Πτυχίο Παιδ. Ακαδημίας ή σχολής Νηπιαγωγών εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό: 1 μον.
• ΣΕΛΔΕ , ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ : 1 μον
• Νέες τεχνολογίες, 1 επίπεδο: 2 μον
• Νέες τεχνολογίες, 2 επίπεδο: 3 μον ( σε περίπτωση κατοχής τίτλων των δύο επιπέδων 1 και 2 μοριοδοτείται μόνο το επίπεδο 2 )
• Ξένες γλώσσες: επίπεδο Β2: 1,5 μον , επίπεδο ανώτερο του Β2: 2,5 μον. (σε περίπτωση κατοχής δύο ή περισσοτέρων τίτλων στην ίδια γλώσσα, μοριοδοτείται η ανώτερη) . Δεύτερη ξένη γλώσσα μοριοδοτείται κατά το ήμισυ.

2. Υπηρεσιακή κατάσταση – καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (max 14 μον)
• Υπηρεσιακή κατάσταση (max 8 μονάδες) 0, 50 μον για κάθε έτος πέραν των 8 ετών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία. (π.χ εκπαιδευτικός με 20 έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μοριοδοτείται ως εξής: 20-8 = 12 έτη και 12 έτη * 0,50= 6 μονάδες). Για να πάρει κανείς και τις 8 μονάδες θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 24 έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους υπολογίζεται με 0,13 ανά τρίμηνο.
• Καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (max 6 μονάδες) . Αναλυτικά:
α. άσκηση καθηκόντων Παρέδρου επί θητεία στο Π.Ι, Περιφερειακού Δ/ντή, Δ/ντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου, Δντή ή Προϊστάμενου Σχολικής Μονάδας, Υποδιευθυντή σχολείου, Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Προϊσταμένου Δνσης ή τμήματος ΥΠΕΠΘ: 0,50/ ανά έτος και συνολικά max 4 μονάδες .
Σημαντική παρατήρηση: Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση αποτιμάται με 2 μο¬νάδες κατ' ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή, διευθυντή ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας, που αξιολογείται με 4 μονάδες κατ' ανώτατο όριο. Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα: i. Διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ, ii. Προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.
β. Συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια και άσκηση καθηκόντων οε θέσεις διοίκησης φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου : max 3 μονάδες (0,25 /έτος). Η συμμετοχή δεν μοριοδοτείται στην περίπτωση που το μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ασκεί διοικητικά καθήκοντα. Για παράδειγμα εκπαιδευτικός που συμμετέχει ως αιρετός στο ΠΥΣΠΕ και παράλληλα είναι Δ/ντης σχολείου δεν μοριοδοτείται ως αιρετός.

3. Συνέντευξη (max 15 μον)
Η διαδικασία περιλαμβάνει : Εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και προετοιμασία- παρουσίαση από τον υποψήφιο ,ενώπιον του Συμβουλίου, ενός θέματος ( μελέτη περίπτωσης).
Το Συμβούλιο συνεκτιμά ακόμη: Α. στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά. Β. Υπόμνημα του υποψηφίου το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.
Σημαντική παρατήρηση: Το Συμβούλιο Επιλογής έχει τη δυνατότητα, με ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφασή του, να αποκλείσει υποψήφιο αν κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώσει ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση του συγκεκριμένου έργου.

4. Συμβολή στο Εκπαιδευτικό έργο (max 12 μον)
Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.


Δ. Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων- Προϊστάμενοι ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων

Προϋποθέσεις:
α. Οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και β. Να υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή .
Σημαντική παρατήρηση: Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικός υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
Κριτήρια επιλογής
• Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου
• η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από α)την επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, αλλά και την προϋπηρεσία οε άσκηση διοικητικού έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: