Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Με υπογραφή Φίλη ψαλίδι στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο


Με αυτήν εδώ την Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε Μ.Τρίτη ο  Υπουργός Παιδείας υποβαθμίζει την παρεχόμενη εκπαίδευση, τις μορφωτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών του Δημοσίου Σχολείου  ενώ παράλληλα στερεί  3.500 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια. (μόνο τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής χάνουν από την εφαρμογή της απόφασης τουλάχιστον 25 εκπαιδευτικούς)

Συγκεκριμένα με την απόφαση Φίλη καθιερώνεται ο Ενιαίος τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε όλα τα τετραθέσια και πάνω δημοτικά σχολεία και καταργούνται τα 1336 σχολεία ΕΑΕΠ ( 9 στα 10 Δημοτικά Σχολεία της Αγίας Παρασκευής είναι ΕΑΕΠ και καταργούνται)

Με τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου μειώνονται οι ώρες κατά 5 την εβδομάδα σε κάθε τμήμα ενώ καταργούνται και οι 5 ώρες της πρωινής ζώνης, 7:00-8:00 που εξυπηρετούσαν ανάγκες των εργαζόμενων γονέων. Έτσι σε ένα δωδεκαθέσιο σχολείο μειώνονται οι ώρες κατά 65 την εβδομάδα ( 5×12=60ωρες +5 πρωινή ζώνη =65).Δηλαδή περίπου 3 εκπαιδευτικοί λιγότεροι. 

Αναλυτικά μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας κατά 1 ώρα την εβδομάδα στα Θρησκευτικά Ε΄- ΣΤ΄ τάξεις, στην Πληροφορική Γ΄- ΣΤ΄, στην Φυσική Αγωγή Α΄-Δ΄, στη Μουσική Α-Β΄και στα Αγγλικά όλων των τάξεων ενώ καταργείται η Ευέλικτη Ζώνη και η Θεατρική Αγωγή στις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: