Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδρίαση ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

Στη σημερινή  του συνεδρίαση το ΑΠΥΣΠΕ Αττικής συζήτησε και αποφάσισε για τα παρακάτω:

 • Απόδοση 2ης ειδικότητας στους:
-Κ.Ν (ΠΕ 70) ΔΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (2η ειδικότητα- Θεολόγος)
-Κ.Κ (ΠΕ 70) ΔΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (2η ειδικότητα Ιταλικής Γλώσσας)
-Μ.Κ.Α (ΠΕ 70) ΔΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (2η ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ)
-Ε.Λ (ΠΕ70) ΔΝΣΗ Α΄ΑΘΗΝΑΣ (2η ειδικότητα Μαθηματικός)
Η περίπτωση της Φ.Λ (ΠΕ 70) της Α΄Αθήνας  για απόδοση 2ης ειδικότητας Ψυχολόγου θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση αφού πρώτα υποβληθεί σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο για παροχή διευκρινίσεων.

 • Απαλλαγή στελεχών εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους ως εξής:
- Π.Α (ΠΕ 70) της Αν. Αττικής από θέση Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου
-Α.Π (ΠΕ 70) της Γ΄Αθήνας από θέση Διευθύντριας Δημοτικού Σχολείου
-Ν.Κ (ΠΕ 70) του Πειραιά από θέση  Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου
-Α.Λ (ΠΕ 70) του Πειραιά από θέση  αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας Δημοτικού Σχολείου
-Π.Α  (ΠΕ 70) της Αν. Αττικής  από θέση  Υποδιευθύντριας Δημοτικού Σχολείου
- Β. Κ  (ΠΕ 70) του Πειραιά από θέση  Διευθύντριας  Δημοτικού Σχολείου

 • Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές στους:
Ε.Μ  - Νηπιαγωγός Β΄Αθήνας
Σ.Σ - Δασκάλας  Πειραιά
-Μ.Σ - Δασκάλας Δυτικής Αττικής
Οι περιπτώσεις των Ζ.Σ  Αγγλικών Γ Αθήνας  και Ν.Λ δάσκαλου Ανατολικής Αττικής θα επανεξεταστούν σε επόμενη συνεδρίαση  αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά.

• Ορισμός αναπληρωτή του Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής τον Ι.Μ (ΠΕ 70)

•Μετακίνηση του εκπαιδευτικού Θ.Ρ ύστερα από αίτηση του από σχολείο σε σχολείο της Αν. Αττικής

 •Διακοπή άδειας άνευ αποδοχών στην Ε.Κ (ΠΕ 70) της Α΄Αθήνας.

 •Συμπλήρωση Ωραρίου σε υπηρεσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης ως εξής
- Β.Κ (Π.Ε 70),ολική διάθεση στη Δ/νση Π.Ε Α΄Αθήνας
Το Συμβούλιο απέρριψε την αίτηση της Μ.Τ (Π.Ε 70) για ολική διάθεση στην  Δ/νση Π.Ε Δυτικής Αττικής ενώ θα επανεξετάσει τα αιτήματα των Ε.Κ (ΠΕ 11) για ολική διάθεση στην Α΄ Αθήνας και Μ.Β (ΠΕ 60) για ολική διάθεση στην Δ/νση  Δυτικής Αττικής μετά την κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών και παροχή διευκρινίσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: