Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013

Συνεδρίαση ΑΠΥΣΠΕ Αττικής για αποσπάσεις σε Περιφέρεια και Δ/νσεις Π.Ε

του αιρετού ΑΠΥΣΠΕ Αττικής Βασίλη Ματθαίου

 Συνεδρίασε την  Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013 για δωδέκατη φορά το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής με τα τακτικά μέλη του με απαρτία.

Τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν τέσσερα(4)...

 1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013 – 2014 στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής και των Διευθύνσεων Π.Ε. Αττικής 

2.Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. για το σχολικό έτος 2013 - 2014.

 3. Διακοπή άδειας χωρίς αποδοχές σε εκπαιδευτικό Π.Ε.

4. Απαλλαγή από τα καθήκοντα (μετά από αίτησή της) Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου.

Οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνες και στα τέσσερα (4) θέματα.

 1. Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :α) τις εισηγήσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης Π.Ε. Αττικής β) τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των αιτούντων εκπαιδευτικών γ) τις ανάγκες της υπηρεσίας προτείνει όλοι οι εκπαιδευτικοί να αποσπαστούν στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής και στις Διευθύνσεις Π.Ε. Αττικής (εκτός όσων έχουν αντικειμενικό κώλυμα) και κατέληξε στην κατάρτιση πινάκων, οι οποίοι θα σταλούν στο Υ.ΠΑΙ.Θ., που θα παρθεί η τελική απόφαση. 

 2.Χορηγήθηκεκε η άδεια χωρίς αποδοχές μετά από αίτησή τους σε 9 εκπαιδευτικούς Π.Ε. για τη σχολική χρονιά 2013 – 2014, βάσει των Ν. 1566/1985 και Ν.3528/2007. Συγκεκριμένα: σε 6 Π.Ε. 70, σε 1 Π.Ε. 60, σε 1 Π.Ε. 11 και σε 1 Π.Ε. 06.

3. Διακόπηκε η άδεια άνευ αποδοχών στην εκπαιδευτικό : Ι.Λ., Π.Ε. 70, από τη Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Αττικής γιατί προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 4. Έγινε αποδεκτή η αίτηση για απαλλαγή από τα καθήκοντά της (μετά από αίτησή της) για τους λόγους που επικαλείται η: (αρχικά από ονοματεπώνυμο): Ζ.Σ. Π.Ε. 60 (Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου της Γ΄Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας),

Υ.Γ. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής και στους αιρετούς.

Πάντα κοντά σας
Βασίλειος Ματθαίος
Αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής
τηλ. 6938174020

Δεν υπάρχουν σχόλια: